Abril 2016

Entrada compartida per A.V. SEGLE XX

ASPECTES CÍVICS
Velocitat i respecte.
El nostre barri, després de temps demanant-ho, és zona 30, que vol dir que cal mantenir una velocitat màxima de trenta quilometres hora a tot el barri, (una mesura de seguretat pels vianants i de pacificació del trànsit, així com de reducció de les emissions de CO2 i, per tant, de reducció de la contaminació de l’aire).
Segons denúncies dels veïns, aquesta mesura no es respecta, i hi ha vehicles que circulen a major velocitat i en alguns casos no respecten els passos de vianants, on aquests tenen preferència. Això obliga a demanar mesures complementàries com la major vigilància de la Policia Municipal i la posada en marxa de passos elevats en alguns punts, fet que comporta un cost econòmic que paguem tots per la irresponsabilitat d’alguns.
Per tant, cal respectar tots els passos de vianants per evitar accidents. Cal vigilar les cruïlles i obeir la senyalització. Cal evitar acceleracions innecessàries en punts semafòrics que posen en risc a tothom, ja que alguns passen en vermell. Cal respectar la velocitat determinada a tot el barri que, al ser Zona 30, exigeix aquesta velocitat màxima. Això vol dir garantir en tot moment la seguretat dels vianants, i l’exigir la responsabilitat dels conductors i una millor garantia de convivència i civisme.

BREUS
Residus i neteja: Fa vergonya que avui encara continuem veient aquestes imatges. Les escombraries no hi arriben soles i, per tant, hi ha un comportament lamentable d’alguns veïns que són uns veritables brètols i que no utilitzen ni els serveis ni els contenidors de forma correcta. Aquestes bretolades ens costen diners a tots, que els paguem les gràcies. Cosa que no justifica que tinguem uns serveis de recollida i neteja, d’inspecció i vigilància totalment ineficients, que no resolen el problema, ni l’afronten. I no és només una qüestió d’abocar-hi molts diners, és deixadesa i manca de responsabilitat i eficàcia des de fa temps. Hem de demanar un millor comportament als veïns, però també cal ser més exigents ambs els responsables municipals que han fet desistiment de les seves responsabilitats.
Per aquest motiu ho hem denunciat a l’Ajuntament perquè hi posi solucions d’una vegada.

Contenidors soterrats: Tanta modernitat i tants problemes. Els contenidors soterrats de la Carretera de Rubí amb Torres i Bages des de fa un any que no funcionen i hi ha contenidors convencionals. Aquest fet ja s’ha denunciat i s’han demanat explicacions a l’Ajuntament, que permet aquesta situació. De veritat que no ho entenem i demostra el nivell d’ineficiència tant del sistema com del servei. Com és possible que això passi? I ara afegim els de la Carretera de Montcada amb Vallaparadís, que també tenen problemes i s’hi afegiran. Bé, és de riure, per no plorar; després anirem venent modernitat.
(Des de fa dos dies, per fi ja funcionen).
El sistema és tan ineficient com mal calculat, al marge del poc civisme d’alguns veïns i veïnes. Ara resulta que s’han hagut de posar més bateries just davant dels habitatges, tot per no millorar les freqüències i garantir el bon ús. Se li va dir a l’Ajuntament que no posés aquesta bateria en aquell lloc, ja que ara tindríem el doble de problemes. Per tant, ja s’espavilarà l’Ajuntament amb els veïns quan arribin; a nosaltres que no ens busquin per no haver atès els nostres suggeriments..

Desnonaments RECORDATORI: Qualsevol veí/na que estigui en risc de ser desnonat, que ens ho indiqui i informi. Aquesta és una lluita col·lectiva i cal evitar l’aïllament i solitud. Entre tots ho hem de fer i evitar. I no hauria de dependre que els veïns, entitats i plataformes intentin frenar-ho, haurien de ser les polítiques compromeses contra aquesta situació i les normes qui ho impedissin actuant contra els bancs miserables i sense escrúpols que ataquen les persones més vulnerables.
Taula de l’Aigua: Estem a l’espera de veure propostes i definicions sobre el procés participatiu i la proposta de consulta ciutadana. Sent tan senzill quan un té les coses clares i un compromís clar, tot aquest embolic és el resultat de la indefinició i manca de compromís, d’anar amagant el cap sota l’ala, i anar allargant els procesos. Aquest és el govern municipal que tenim, veurem…
Horts urbans: Per fi s’ha acabat el procés administratiu i el projecte ha començat a funcionar; hem d’anar fent l’aprenentatge de funcionament i organització, però ho aconseguirem i els nostres hortolans que ja han començat i tenen ganes i il·lusió, dos elements importants. Per tant, com a projecte social, mediambiental i educatiu, així com de voluntat col·lectiva ja podem dir que és una realitat, i un espai abandonat i sense cap prespectiva l’esforç col·lectiu el convertirà és un espai verd, útil i que compleix una funció. A més dels qui hi participen directament, el barri hi ha guanyat i el conjunt de veïns també en la millora que comporta.

Sol·licitud de canvi de direcció d’un tram del carrer Lepant: Tal com ja us havíem informat, ja s’ha canviat la direcció atenent a la demanda dels veïns d’aquest tram. També volem indicar que hem ates un grup de veïns d’una altra zona del mateix carrer Lepant, que ens han plantejat la seva queixa. Els hem informat del procés seguit i esperarem a veure com va el canvi fet i el valorarem en el moment que sigui necessari.

Asfaltat del carrer Pare Font: El mes de febrer l’Ajuntament ha millorat el paviment del carrer Pare Font, atenent les demandes fetes.

Escola Sala i Badrinas: S’ha enviat escrit a la Generalitat, tot reivindicant la necessitat del projecte i la seva execució.
Reposició d’arbrat de trams de la Carretera de Montcada: En diferents trams de la Carretera de Montcada s’ha canviat i posat arbrat durant el mes de febrer, sobretot per resoldre els problemes de les arrels que aixequen el paviment.
Projecte espai soci esportiu: Ja s’ha redactat el projecte i cal concretar el calendari d’actuació
Control de velocitats i altres aspectes relacionats: Atenent la demanda dels veïns s’ha demanat a l’Ajuntament que es faci complir la norma de zona 30, que en alguns punts no es respecte i posa en risc els vianants, sobretot en passos de vianants i altres espais. Per tant, s’ha demanat que la Policia Municipal faci més controls i vigilància.
També s’ha plantejat la necessitat de posar fitons en algunes voreres per evitar que s’hi aparqui, així com el control d’algunes cantonades on hi ha ampliació de vorera per a permetre l’accessibilitat a persones amb problemes de mobilitat, on hi ha vehicles que hi estacionen de forma habitual.
S’han sol·licitat els passos elevats necessaris per a garantir la reducció de velociat de forma efectiva
Terrenys bruts i abandonats: Atenent les demandes dels veïns sobre l’estat d’uns terrenys abandonats al carrer Sant Sebastià 149, s’ha procedit a fer la corresponent denúncia a l’Ajuntament perquè procedeixi i ho resolgui.

Activitat molesta: Atenent les demandes dels veïns sobre els fums i males olors provinents d’una activitat ubicada al carrer Joan Monpeó amb Sant Sebastià, s’ha fet la corresponent denúncia perque l’Ajuntament procedeixi al seu control i vigilància. Cal garantir la salut de les persones i exigir el funcionament correcte de les activitats.
Sol·licitud de fons FEDER per al Districte III: L’Ajuntament ens ha informat que s’han demanat un fons Feder o projecte Dusi per realitzar diferents projectes amb criteris de sostenibilitat ambiental als barris del Districte 1 i 3. Ara veurem com es concreten els projectes i les actuacions, i després veurem si els concedeixen, que és una altra qüestió.
Reunió amb els responsables del projecte d’auditòria ciutadana: Van explicar als membres de la Junta què era aquest projecte, els seus objectius, i vam demanar la nostra col·laboració i suport. És un projecte fet des de la societat civil per garantir la màxima transparència de la gestió municipal des del control de la ciutadania, garantint la major eficiència i compliment dels objectius polítics i d’acció municipal.
Reunió amb els responsables de la Policia Municipal: Membres de la Junta es van reunir amb els responsables de la Policia Municipal per tractar diferents temes: l’excès de velocitat en alguns carrers, (incompliment de la zona 30), control i vigilància en alguns carrers on s’estaciona sobre la vorera; problemes de convivència en algun espai públic; control i vigilància en algunes zones de tràfic de drogues; compliment de les ordenances de tinença responsable d’animals, sobretot contra aquells que no recullen les caques i deixen solts els gossos en espais públics; control d’activitats contaminants; vigilància al carrer Galizia pels talls per camions i per la circulació de cerretilles contradirecció i amb velocitat.
Gir a la Carretera de Montcada: S’ha demanat als responsables de mobilitat que permetin el gir a l’esquerra en la cruïlla amb el carrer Vallparadís. L’amplada de la Carretera ho permet i només cal fer la senyalització al terra i la regulació semafòrica.
Últimes dades de població i habitatges: El barri té un total de 6.282 habitants, 3.081 homes i 3201 dones. Som 3.253 habitatges.
ACTIVITATS
Assemblea de Socis.

Es va celebrar el dia 13 de febrer a la Sala d’Actes del Casal, amb el següent Ordre del Dia:
Estat de comptes 2015 i Pressupost 2016
Festa Major 2016
Projecte de reurbanització de l’Espai Socioesportiu
Asfaltat d’alguns carrers
Neteja i recollida de residus
Projecte d’horts urbans
Assumptes varis
Amb una molt bona assistència, es va iniciar l’Assemblea.
Informe de gestió 2015 i projectes 2016.
Es van presentar totes les actuacions fetes i la proposta de projectes i treball per a aquest any 2016. Es va aprovar.
Estat de comptes 2015
L’estat de comptes ha seguit la tendència del control de la despesa i d’aconseguir el màxim de recursos; en aquest sentit ha estat equilibrat i s’ha garantit. S’ha explicat que hi ha hagut una despesa extraordinària que ha estat tot el referent a l’exposició de la Memòria Històrica del Barri, així com l’acte de cloenda. També hi ha hagut un cert augment en la despesa de sortides, sobretot per la realitzada el mes de maig als llocs de la Batalla de l’Ebre.
També cal indicar que l’objectiu d’augmentar els ingressos també s’ha assolit i millorat.
Es va aprovar.

Pressupost 2016.
El pressupost previst segueix la mateixa tendència de contenció i preveu una despesa i ingressos a l’entorn dels 76.000 euros. Es va aprovar.
Festa Major 2016.
Es va informar que la festa serà del 27 al 29 de maig. Hi ha una Comissió oberta per a qui hi vulgui participar. I cal la màxima col·laboració d’anunciants i col·laboradors.

Projecte d’urbanització de l’Espai Socioesportiu
Es va presentar l’última proposta de projecte d’aquest espai, que ja s’està redactant i pressupostant. Es va plantejar per part dels assistents la possibilitat de posar uns serveis a la zona de petanca; es va indicar que es farà arribar la proposta a l’Ajuntament.
Asfaltat d’alguns carrers
Es va in formar que el carrer Pare Font, després de moltes sol·licituds, ja s’ha pavimentat.
Estan demanats els carrers Roger de Llúria i Avinyó,però no hi ha data concreta. I atenent la demanda dels assistents, es demanarà l’actuació d’altres carrers, com Sant Sebastià.
Neteja i recollida residus
Es va informar sobre la situació de la neteja i els residus, respecte de la qual els assistents van plantejar moltes queixes. Les deficiències del servei, i en alguns casos el comportament d’alguns veïns, tampoc ajuden, fet que ha provocat la degradació efectiva i demostrada, pel grau de brutícia i abandonament, que és evident, i calen mesures urgents que millorin la situació. L’Ajuntament és el màxim responsable pel desistiment de les seves obligacions.
Es va informar de les actuacions fetes per l’AVV i les que preveu continuar fent aquest tema.
Alguns veïns també van denunciar l’ús que fan algunes activitats industrials dels contenidors domèstics. Es va indicar que es faria la denúncia corresponent.
Projecte d’horts urbans
Es va explicar aquest projecte, com estava funcionant i els objectius.
Assumptes varis.
Alguns assistents van plantejar el problema del carrer Galizia amb el tema de la càrrega i descàrrega, els talls de carrer i la circulació de toros de càrrega i descàrrega contra direcció a tota velocitat. Es va acordar fer la denúncia al respecte tot exigint solucions i controls
Es va explicar el procés sobre el canvi de direcció d’un tram del carrer Lepant.