Ajuts de l’Obra Social La Caixa a projectes d’iniciatives socials 2016 – Interculturalitat i acció social

L’Obra Social La Caixa convoca subvencions amb la finalitat de donar suport a projectes d’intervenció social per la millora de la convivència ciutadana i la cohesió social i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de salut, a la prevenció de