28 JULIOL DIA MUNDIAL CONTRA L’HEPATITIS C

Entrada compartida per ASSOCIACIO ALBA

El VHC és un problema seriós de salut pública, amb més de 200 milions de persones infectades en el món.

L’Hepatitis C és una malaltia hepàtica provocada pel Virus de l’hepatitis C (VHC). La majoria de les persones que s’han infectat d’aquesta malaltia no presentaran símptomes, en canvi un 20% d’aquestes si, i seran semblants a una “pseudogrip” breu. Per altra banda, un 25% de la població infectada eliminarà espontàniament el virus del seu cos.

La prevalença en la població a Catalunya d’aquesta malaltia està entre un 2% i 4%, proporció que varia en gran mesura pel que fa als usuaris de drogues (injectades i/o esnifades) on la prevalença és del 65%
La transmissió d’aquesta malaltia és per contacte directe amb sang infectada (sang amb sang).  Hem de tenir en compte que el VHC pot sobreviure en sang seca de 16 hores a 4 dies, d’aquí  la gran capacitat d’infecció d’aquest virus.

La prevenció d’aquesta malaltia és peça clau en l’eradicació del VHC. Hem de vigilar el que compartim, en usuaris de drogues s’ha d’evitar compartir el material d’injecció, així com les pipes de fumar i els rul·los d’esnifar. Evitar compartir material d’ús personal (raspall de dents, maquinetes d’afeitar…), vigilar on ens fem els tatuatges, pírcings i la manicura.

El tractament i la curació del VHC suposen una prevenció pel pacient, la societat i el sistema sanitari.

MÉS PERSONES INFECTADES EN TRACTAMENT= ERADICACIÓ VHC

campanya de sensibilització realitzada pels pacients d’ALBA


FALSES CREENCES SOBRE L’HEPATITIS C (II):

Entrada compartida per ASSOCIACIO ALBA

·         Puc agafar l’hepatitis C si faig servir la meva pròpia xeringa més d’una vegada
No, no et pots contagiar d’hepatitis C si fas servir la teva xeringa i mai la comparteixes, ni la utilitzes per carregar la droga i repartir-ne la dosi amb altres usuaris. Si no fas servir la teva xeringa, pensa que a la cassoleta o al material hi pot haver restes de sang i, per tant, risc de contagiar-te, tant de les hepatitis B i C com del VIH.
A més, en els centres de reducció de danys pots obtenir sempre xeringues estèrils.
Recorda que, un cop has utilitzat una xeringa, perd l’esterilitat i, per tant, conté gèrmens patògens que poden produir-te altres malalties, com infeccions cutànies, flebitis, endocarditis, etc.
·         L’ hepatitis C es troba dins de la droga
La droga només pot portar el virus si conté restes de sang d’una persona infectada. Per això has d’evitar determinades pràctiques com ara preparar i repartir la dosi amb xeringues usades amb altres usuaris perquè pots estar en situació de risc d’infectar-te d’hepatitis C.
Pensa que, en restes de sang, el VHC pot ser infecciós a temperatura ambient un mínim de 16 hores i un màxim de 4 dies.

·         Tots els usuaris de drogues per via parenteral tenen hepatitis C, no es pot evitar
Actualment, el 75% dels usuaris de drogues per via parenteral amb més de 20 anys d’addicció són portadors del virus de l’hepatitis C. Però hi ha un 25% d’usuaris que no ho són, que, juntament amb el percentatge de nous usuaris de drogues per via parenteral, corren el risc d’infectar-se. Per aquest motiu, és important prendre les mesures higièniques adequades, tant a l’hora de dissoldre la dosi i carregar-la com en el moment d’injectar-la.
La prevenció de les malalties és cosa de tots, i tots hi hem de contribuir per evitar-ne el contagi i la transmissió.
Recorda aquesta fórmula:

Injecció segura = Una dosi + Una xeringa estèril + Una cassoleta nova

FALSES CREENCES SOBRE L’HEPATITIS C (I):

Entrada compartida per ASSOCIACIO ALBA

·         L’hepatitis C, la puc contagiar a casa:
La probabilitat que infectis la família o els companys de casa és molt baixa.
Si ets portador del virus de l’hepatitis C i convius amb altres persones, només has de tenir cura de no compartir tots aquells utensilis que puguin contenir restes de sang o mucoses amb sang (estris d’afaitar, raspall de dents, fil dental, estisores, xeringues, cassoletes, rul·los, etc.).
·         El tractament de l’hepatitis C és com el tractament del càncer
Els tractaments per combatre l’hepatitis C són antiretrovirals, semblants al tractament que es dóna per al VIH. Evidentment, com tots els tractaments farmacològics, tenen efectes secundaris, i el tractament amb interferó no n’és una excepció.
En la majoria dels casos, els símptomes són dolors musculars, calfreds i febrícula (37-37,5 °C), com si fos una grip. Aquests símptomes apareixen 24 h després de la injecció de l’interferó i es controlen amb paracetamol.
·         M’han dit que tinc hepatitis C crònica i que no tinc cura
Es diu que l’hepatitis C és crònica quan una persona fa més de sis mesos que està infectada (Ag VHC +). És veritat que entre el 75-85% de les persones infectades desenvolupen una infecció crònica (persistent). Encara que molts afectats romanen estables durant dècades sense arribar a desenvolupar mai problemes seriosos de fetge, es recomana que un especialista en malalties del fetge en faci un seguiment i valori, conjuntament amb l’equip mèdic, el tractament adient.

S’estan fent molts progressos amb el tractament de l’hepatitis C, i en molts casos s’obtenen taxes elevades de curació. Recorda, si tens hepatitis C, consulta-ho amb l’especialista.

Prevenir la hepatitis, actuar ya

Entrada compartida per ASSOCIACIO ALBA

Escrit per l’equip de Prevenció ALBA

El 28 de julio se celebró el día mundial contra la hepatitis.
Las hepatitis virales son un grupo de enfermedades infecciosas que comprende las hepatitis A, B, C, D y afectan a cientos de millones de personas del mundo entero, pues provocan hepatopatías agudas y crónicas y causan la muerte de cerca de 1,5 millones de personas cada año (sobre todo las hepatitis B y C). Esas infecciones se pueden prevenir, pero la mayoría de las personas no sabe cómo.
En mayo de 2014, los delegados de 194 gobiernos adoptaron durante la Asamblea Mundial de la Salud una resolución destinada a promover la acción mundial para prevenir, diagnosticar y tratar la hepatitis viral.

Con ocasión del Día Mundial contra la Hepatitis se celebrarán eventos dedicados a la prevención de la hepatitis B y la hepatitis C en todo el mundo.

La fecha para la conmemoración del Día Mundial de la Hepatitisse eligió en honor del Profesor Baruch Samuel Blumberg, premio  Nobel, nacido un 28 de julio, que descubrió el virus de la hepatitis B y desarrolló la primera vacuna contra él.

Prevenir la hepatitis – conocer los riesgos

La sangre contaminada, las inyecciones peligrosas y el intercambio de material de inyección pueden provocar la aparición de la infección por el virus de hepatitis.

Prevenir la hepatitis – exigir inyecciones seguras

Todos los años dos millones de personas contraen la hepatitis a través de inyecciones peligrosas. El uso  de jeringuillas estériles y desechables puede prevenir esas infecciones.

Prevenir la hepatitis – vacunar a los niños
Unas 780 000 personas mueren cada año a causa de la infección por el virus de la hepatitis B. Existe una vacuna segura y eficaz que puede proteger de por vida contra la hepatitis B.

Prevenir la hepatitis – someterse a pruebas de detección y solicitar tratamiento

Existen medicamentos eficaces para tratar la hepatitis B y curar la hepatitis C.


Si creus que necessites assessorament respecte a les addiccions demana ajuda professional.
Pl. Doctor Robert, 1
08221 Terrassa
Tel. 937314845

Associació d’ajuda i tractament de les addiccions.