L’autèntica inclusió social no és la que es verbalitza sinó la que es practica

Entrada compartida per TERRASSENCS DISMINUÏTS FISICS ASSOCIATS

Al llarg de la història, les persones amb diversitat funcional (discapacitat) han estat etiquetades amb una infinitat d’adjectius com ara invàlid, minusvàlid, discapacitat o disminuït, conceptes pejoratius que solament remarquen aspectes negatius i permeten que la societat continuï tenint una visió esbiaixada i allunyada de la realitat. Això facilita la segregació i la vulneració constant dels drets més fonamentals com la formació, el treball o la inclusió en la societat.
Les persones amb diversitat funcional lluitem diàriament per què sens reconeguin els nostres drets i fomentem una societat inclusiva on tothom sigui respectat i valorat. Un aspecte bàsic per una convivència respectuosa és el bon tracte, com dirigir-se a les persones, el llenguatge és el primer pas per mostrar realment que som una societat inclusiva.
El mateix ajuntament de Terrassa mostra una clara intenció d’aquesta inclusió amb la regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat, també creant l’oficina d’atenció ciutadana amb la responsabilitat de promoure els drets de les persones amb capacitats diverses i l’accessibilitat universal a la ciutat. Per altra banda, trobem òrgans participatius com la Taula de la discapacitat o la Comissió d’Accessibilitat que neixen com a resultat del Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal. El Pacte es va signar l’any 2012 per implicar globalment la ciutadania en les transformacions de la ciutat.
Realment s’està transformat la ciutat?. Hi ha suficient responsabilitat per promoure els drets de totes les persones?. Estem assolint els reptes per tenir una accessibilitat universal? Treballem en el camí de la inclusió o estem en una cruïlla d’inconsciència?. Observant el rètol de “Centre d’Atenció a Disminuïts Terrassa” del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, em sorgeixen molts dubtes. Veritablement els responsables en treballar per l’Accessibilitat Universal estan compromesos en fer-ho realitat?.
L’Associació Prou Barreres demana la retirada immediata de la placa i que es substitueixi per un altre que no sigui ofensiva.

“GRÀCIES SR.BARCENAS”

Entrada compartida per TERRASSENCS DISMINUÏTS FISICS ASSOCIATS

“GRÀCIES SR.BARCENAS.
Com afectat per una diversitat funcional (D.F.) ,abans en dèiem discapacitat,voldria agrair des d’aqui a tots els Medis de comunicació la divulgació tan clara i fefaent de l’última fanfarronada de nen malcriat i maleducat del sr. Bárcenas en aparcar el seu vehicle en una plaça reservada per a persones amb (D.F.) a Vielha.
Quan ho vaig veure em vaig sentir molt ofès,però alhora content perquè el sr. Bárcenas servia per alguna cosa bona.Feia palés un fet molt habitual en centres comercials i de oci en el que trobar una plaça per a (D.F.) lliure és quasi impossible, la major part estàn ocupades per vehicles sense la targeta distintiva i si pots recriminar-li el fet al propietari,la resposta sempre és la mateixa,”si només han sigut cinc minuts”.En el cas del sr. Bárcenas la seva (D.F.) en moral i ética no li permeten comprendre l’abast de la seva acció,però ja és hora que la gent se’n adoni de que una plaça reservada d’aquesta mena no és cap privilegi,és un dret de tota persona amb (D.F.),fins i tot del sr. Bárcenas si fos el cas.
Albert Escolà (37.269.494 H)
Prou Barreres-Terrassa”

Reclamem que s’apliquin els Criteris d’accessibilitat en l’organització d’actes públics a Terrassa

Entrada compartida per TERRASSENCS DISMINUÏTS FISICS ASSOCIATS

L’Ajuntament de Terrassa va impulsar, el juliol del 2012, la signatura del Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal, que va permetre integrar els diferents instruments per treballar per la millora de l’accessibilitat.

Terrassa vol ser una ciutat per a totes les persones i que els actes i les activitats que s’hi organitzen també siguin oberts a tothom. Per aquest motiu és molt important preveure en l’organització i la informació de qualsevol esdeveniment les necessitats d’accessibilitat de tots els col·lectius. Cal vetllar perquè ningú deixi d’assistir o participar en les activitats que s’organitzen a la nostra ciutat per motius d’accessibilitat. És per això que s’ha de vetllar per que s’estableixen els Criteris d’accessibilitat en l’organització d’actes públics a Terrassa, on es recullen les característiques que cal que reuneixi qualsevol acte o activitat que s’organitzi des de l’Ajuntament o des de qualsevol entitat de la ciutat.

Malauradament, en diferents actes organitzats a la ciutat no s’han complert els criteris. Reclamem que s’apliquin els Criteris d’accessibilitat en l’organització d’actes públics a Terrassa, no complir els acords establers vulnera els drets de persones amb diversitat funcional, un acte discriminatori.

http://www.terrassa.cat/documents/12006/63950/CriterisActesPublicsTerrassa.pdf/8dc2139a-2c61-4349-99fa-b1128cced712

Embarazo y espasticidad

Entrada compartida per TERRASSENCS DISMINUÏTS FISICS ASSOCIATS

Embarazo y espasticidad

Estoy teniendo la suerte de asistir curso pionero que ofrece Convives con espasticidad en Mutua de Terrassa. Se trata de la Escuela de afrontamiento activo para personas que conviven con discapacidad

Realmente, me interesó mucho asistir a este curso y que se trabajaba el lado humanista de la discapacidad. Una persona con discapacidad sale de la consulta del hospital con un diagnostico rimbombante que queda muy clarito en el papel pero después ¡nadie te dice como gestionarlo en tu día a día! La espasticidad era una palabreja que aparecía de vez en cuando en mis informes como algo secundario ¿Secundario? La espasticidad se convierte en tu compañera mas fiel muy a tu pesar.

Es un tema muy interesante que abarca muchos aspectos pero aquí  hablamos de maternidad. Así que intentaré resumir las interferencias de la espasticidad en lo que afecta a la concepción, embarazo y parto. En casos en los que la espasticidad sea muy severa, el coito y por tanto la concepción puede resultar complicada, que no imposible. 

La espasticidad conlleva una sobretensión en los músculos que puede complicar aun las consecuencias de los mareos de los primeros meses,  provocando calambres al intentar evitar caídas. Ahora comprendo por qué yo empecé con dolores musculares en la espalda ya en el cuarto mes a  pesar de que mi barriga era insignificante. Los dolores musculares fueron constantes el segundo y el tercer trimestre. Resultó agotador. Cuando me quedé embarazada estaba casi segura de que mi hijo nacería antes de  tiempo por mis condiciones físicas. Ya sabéis que no me ganaría la vida como pitonisa. Pero lo que más me preocupaba era el parto, esa era la prueba de fuego. Cuando le comenté a  mi ginecólogo mis miedos para afrontar el parto debido precisamente a mi espasticidad, su respuesta fue “si puedes cagar, puedes parir” exactamente. Esa frase ha quedado para la historia. Efectivamente, los pujos que se hacen para parir son exactamente iguales que los pujos que se hacen para defecar. Pero expulsar a tu hijo de tres quilos y  pico implica mas esfuerzo y emociones que expulsar un excremento, digo yo.  Yo era consciente de que la espasticidad podría complicarme el parto a menos que la epidural la aplacara,  Redacté un plan de parto en el que pedía la epidural y que me sujetaran las piernas en los pernos en caso de necesidad. No sabía como mis extremidades reaccionarían al dolor a la presión de momento….  Contaba con el apoyo de mi ginecólogo escatológico para intentar el parto vaginal pero mi firme decisión de intentarlo era solo un pavor  irracional a la cesárea (ya que mi parálisis cerebral  es fruto de una cesárea desastrosa).  El día del parto, en la semana 42, ya sabéis que el escatológico fue mi hijo y el parto fue por cesárea de urgencia, así que no pude poner en practica ninguna teoría. Mi  cesárea fue angustiante y rápida pero

S’han de complir els Criteris d’accessibilitat en l’organització d’actes públics i acabar amb les discriminacions

Entrada compartida per TERRASSENCS DISMINUÏTS FISICS ASSOCIATS

¡¡¡¡¡¡ S’han de complir els Criteris d’accessibilitat en l’organització d’actes públics i acabar amb les discriminacions !!!!!      PROU BARRERES !!
Terrassa vol ser una ciutat per a totes les persones i que els actes i les activitats que s’hi organitzen també siguin oberts a tothom. Per aquest motiu és molt important preveure en l’organització i la informació de qualsevol esdeveniment les necessitats d’accessibilitat de tots els col·lectius. Cal vetllar perquè ningú deixi d’assistir o participar a les activitats que s’organitzen a la nostra ciutat per motius d’accessibilitat. És per això que s’estableixen els Criteris d’accessibilitat en l’organització d’actes públics a Terrassa, on es recullen les característiques que cal que reuneixi qualsevol acte o activitat que s’organitzi des de l’Ajuntament o des de qualsevol entitat de la ciutat.
http://www.terrassa.cat/documents/12006/63950/CriterisActesPublicsTerrassa.pdf/8dc2139a-2c61-4349-99fa-b1128cced712

Nobel 2014: accesibilidad cognitiva

Entrada compartida per TERRASSENCS DISMINUÏTS FISICS ASSOCIATS

<!––> <!––> Gráfico de Gracia. Pablos publicado por El Mundo..

La orientación espacial y la accesibilidad cognitiva están íntimamente relacionadas y hay que tenerlas en cuenta

Teniendo en cuenta mi trabajo como arquitecta centrado en la accesibilidad cognitiva me ha parecido útil compartir este artículo que habla de “orientación espacial” a partir de la entrega del Premio Nobel de Medicina Y Fisiología  en el año 2014. Han sido galardonados un científico británico-estadounidense y dos noruegos por revelar el “GPS interno” del cerebro, las células que constituyen el sistema de posicionamiento que hace posible la orientación en el espacio (conjunto de trabajos sobre la representación espacial en el cerebro). He utilizado aquí diversas noticias ya publicadas, que se citan, y un artículo especializado del profesor Ignacio Morgado Bernal, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona (El País, 20 de octubre de 2014).
Las investigaciones
Los hallazgos del británico-estadounidense John O’Keefe y del matrimonio formado por los noruegos May-Britt y Edvard I. Moser representan un cambio en el paradigma de la comprensión de funciones cognitivas superiores y han abierto nuevas vías para entender el funcionamiento de la memoria, el pensamiento o cómo hacer planes, señala el Instituto Karolinska de Suecia. Recientes investigaciones mostraron que esas células de animales de laboratorio existen también en los humanos, por lo que el conocimiento del sistema de posicionamiento cerebral podría ayudar a entender la pérdida de memoria espacial de los enfermos de Alzheimer, destaca en su fallo esa institución con sede en Estocolmo, que otorga cada año el galardón.
El descubrimiento por O´Keefe en los años setenta de los mecanismos de las células que orientan en el espacio  o primer componente de este sistema de posicionamiento: mapa interno del entorno y búsqueda de caminos contribuyó a que ¡treinta años después! los científicos May-Britt y Edvard I. Moser descubrieran que cada una de esas células se activaba en un patrón espacial singular deomnado por ellos: ‘células de red’,  conformando colectivamente un sistema de coordenadas que permite la navegación espacial

• O’Keefe descubrió ya en los años setenta que ciertas células nerviosas se activaban cuando el animal, en laboratorio, ocupaba un lugar determinado de la habitación. Y pudo demostrar que estas “células de lugar” no simplemente registraban información visual, sino que iban construyendo un mapa interno del medio ambiente.
• “Las células de lugar son neuronas que se activan, es decir, que emiten pequeñas descargas eléctricas, cuando el animal se halla en un determinado lugar de su entorno, como si cada una o un conjunto de esas neuronas hubiesen aprendido a representar ese lugar. Con la práctica y el aprendizaje esas neuronas pueden cambiar su representación, dejando de indicar un lugar para representar otro diferente. Además, las células de lugar pueden asociarse y combinarse en una trayectoria o ruta planeada” (Ignacio Morgado, citado)
• Los últimos descubrimientos, las células de cuadrícula (grid cells), son unas neuronas que se diferencian de las células de lugar en que su actividad está relacionada no con una única localización donde se halle el “aventurero” sino con un conjunto de localizaciones regularmente organizadas. Si sobre un plano de ese espacio donde se está moviendo se marca cada uno de los lugares donde está cada vez que esa misma célula se activa, se obtendrá un dibujo de puntos, que vistos en conjunto forman una cuadrícula. 
• Son neuronas cuyas representaciones cuadriculares sirven para sobreponer en ellas la información del espacio circundante generada por los movimientos que se hacen, y así poder configurarlo y aprenderlo mejor. Como cuando se utiliza un papel cuadriculado para poder encuadrar mejor las proporciones y partes de un dibujo. Estas ‘células de red’, junto a otras células de la corteza entorrinal (que funciona como un concentrador para la memoria y la navegación) reconoce hacia dónde se dirige la cabeza y los límites del espacio distal, forman circuitos con las ‘células de lugar’ en el hipocampo.  
• Este circuito es un sistema de posicionamiento integral, un ‘GPS interno’ del cerebro.

Es sumamente interesante lo que relata el profesor Ignacio Morgado Bernal acerca de su visita al laboratorio de O¨Keefe en Oxford (año 1984): “el lugar me sorprendió, pues era una especie de espacio circular, de aproximadamente metro y medio de diámetro, rodeado por cortinas negras, donde colgaban del techo objetos varios como bolígrafos o cepillos de dientes que supe servían como puntos de referencia para que las ratas pudieran orientarse cuando se movían en ese espacio”. Comenta también como al salir del laboratorio dibujó el microdrive con el que el científico identificaba en su laboratorio de Oxford las reacciones cerebrales de las ratas.
Su interés para la accesibilidad cognitiva
A partir de aquí, remito a la lectura del “Modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo” (Colección Democratizando la Accesibilidad, La Ciudad Accesible)  ya que hay varios aspectos importantes que relacionan las propuestas del modelo de accesibilidad cognitiva con estos trabajos científicos tan reveladores. Diversas investigaciones han mostrado que existe un cierto paralelismo entre los circuitos neuronales implicados en el aprendizaje y en la memoria visual-espacial (Angela Bernardo  6 de octubre de 2014: Think Big).
Copio textualmente del libro del “modelo” para aquellos que aún no lo han leído:

• La experiencia, como conocimiento derivado de la observación y de la participación, es un paso importante para entrar en el mundo real. Es la habilidad que facilita desde el punto de vista vivencial el reconocimiento, el recuerdo y la consolidación de conocimientos y sucesos. 
• Desde el punto de vista espacial ayuda a reconocer contextos y espacios. La experiencia se hace a través de los sentidos y de la inmersión en el mundo circundante, y actúan factores sociales tan significativos como la cultura y  la educación. 
• En las experiencias espaciales influyen sobre todo la convivencia y la comprensión que se tiene de cada situación, y las referencias anteriores que se tengan del contexto y del ambiente. Para realizar sus diagnósticos de accesibilidad cognitiva en entornos los jóvenes de Plegart-3 de Afanias, con los que estamos trabajando desde hace un año en evaluación de entornos y edificios, utilizaron diferentes experiencias de lugar y de red. Entre ellas, los siguientes lugares/constituidos en redes: la parada del autobús correspondiente a la piscina municipal (junto a la Iglesia, y ésta junto al Ayuntamiento.
• Si  se reduce la experiencia desaparecen también elementos de la memoria. Por lo tanto, una primera conclusión importante es que sustituir la experiencia por un exagerado uso de estas guías podría ser a costa de disminuir la creatividad y la capacidad de reacción de los individuos. Los teléfonos o tabletas (realidad virtual) van identificando, mostrando o “leyendo” los nombres de las calles y de los locales comerciales a medida que se orienta la pantalla en la dirección deseada. Los usuarios reciben toda la información, no solo la que los orienta y es pertinente, también podrían recibir aquella que resulte superflua o innecesaria.
• Si se toman los componentes básicos del modelo: organización y circunscripciones, lugares, conductores, sinapsis (referencias de lugar y de red), se podría decir que son los elementos fundamentales para conformar esa “red cerebral para la orientación”. 
• Si además se considera que hay otros componentes como los umbrales y la semántica para mejorar el sistema no hay duda de que la movilidad espacial, sin necesidad de señales y elementos gráficos, recuperaría su condición natural apoyándose únicamente en el sistema de orientación cerebral o GPS cerebral de neuronas de lugar y de red. Y sobre todo, estimulando las células de orientación espacial/memoria se conseguiría que las personas incluidas en las prácticas de movilidad y espacialidad validaran de manera permanente sus aptitudes cerebrales: espacialidad,  navegación y memoria.
• La referencia a tecnologías de apoyo busca en el modelo que se enriquezcan las capacidades de las personas, aprovechando recursos existentes o futuros, sabiendo que la persona es el centro, y la tecnología debe ser un complemento para su autonomía y funcionamiento.  Los contendidos del modelo son los que han dado pie a pensar en tecnologías y formas de encaminar para direccionar, pensando en redes espaciales para la orientación mediante balizas luminosas.

Finalmente hay un tema de enorme importancia que estos descubrimientos permiten adelantar en relación con la seguridad y emergencia en los edificios: las redes-rutas de evacuación permanentemente actualizadas en la memoria –cuando ésta no presenta dificultades de adaptación- permitiría aseverar que la seguridad de las personas estará garantizada, con independencia por supuesto,  de las situaciones de estrés o de bloqueo emocional por la emergencia.

L’oficina Municipal d’Escolarització, ens discrimina.

Entrada compartida per TERRASSENCS DISMINUÏTS FISICS ASSOCIATS

 
  L’oficina Municipal d’Escolarització, ens discrimina al no reunir les condicions bàsiques d’accessibilitat per a tothom.
La OME o Oficina Municipal d’Escolarització C. Sant Isidre, 29 (08221 Terrassa) és l’organisme que s’ocupa de gestionar la escolarització de l’alumnat de la ciutat de Terrassa per les etapes de Primària i Secundària a tots els centres educatius públics i concertats de la ciutat.

 

 
PROU BARRERES, volem conèixer quines mesures tenen previstes per acabar amb aquesta discriminació.
 

Terrassa vol ser una ciutat per a totes les persones

Entrada compartida per TERRASSENCS DISMINUÏTS FISICS ASSOCIATS

Terrassa vol ser una ciutat per a totes les persones i que els actes i les activitats que s’hi organitzen també siguin oberts a tothom. Per aquest motiu és molt important preveure en l’organització i la informació de qualsevol esdeveniment les necessitats d’accessibilitat de tots els col·lectius. Cal vetllar perquè ningú deixi d’assistir o participar a les activitats que s’organitzen a la nostra ciutat per motius d’accessibilitat. És per això que s’estableixen els Criteris d’accessibilitat en l’organització d’actes públics a Terrassa, on es recullen les característiques que cal que reuneixi qualsevol acte o activitat que s’organitzi des de ’Ajuntament o des de qualsevol entitat de la ciutat.
 http://www.terrassa.cat/ca/accessibilitat-universal1
 

 
Web de l’Ajuntament de Terrassa
terrassa.cat