ADENC

ADENC

Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura

CARRER DE LA CISTERNA, 39 (8221)
www.adenc.cat

ADENEX

CARRER DE BULG·RIA, 18, 3-3 (8228)

ASS. AMICS DELS HORTS URBANS DE TERRASSA

Els fins de l'associació són: activitats formatives i de recolzament a la gestió d'espais urbans dedicats al conreu agrícola en espais públics o privats, gestió directa d'espais destinats a horticultura urbana, tan dins com fora del perímetre de l'anomenada Anella Verda de Terrassa. Divulgació d'activitats relacionades amb l'horticultura urbana en el si de la comunitat educativa, com del conjunt de la població de la nostre ciutat.

GRUPS MONTSERRAT, 26 - LOCAL 12 (8227)