El Dipsalut convoca subvencions per a entitats sense fànim de lucre, ajuntaments, consells comarcals i ens que depenen de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar projectes i/o accions destinades a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols a les comarques gironines o joves extutelats.

Convocant: Diputació de Girona. Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut)
Data de publicació de la convocatòria: Dimarts, 7 Juliol, 2020
Termini convocatòria: 08/07/2020 fins 23/07/2020
Àmbit:
  • Estructura i equipaments
  • Infància i joventut
Tipus: Subvenció
Tipus de finançament: Públic
Àmbit geogràfic: Local

Conceptes subvencionables

  • Materials i serveis necessaris per fer les activitats,
  • Lloguers dels habitatges i/o allotjaments per acollida d’emergència (exclosa la fiança). Caldrà acreditar que els pisos són compartits i el seu cost no supera els 800 euros.
  • Remuneracions i despeses dels professionals,
  • Despeses de difusió i comunicació,
  • Les despeses indirectes no poden ser superiors al 10% de l’import del pressupost.
Subvencions del Dipsalut per a l’acollida i la inclusió social de joves en risc d’exclusió 2020-2021