El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre la convocatòria d’aquesta línia de subvenció adreçada a les empreses cooperatives.

Convocant: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Data de publicació de la convocatòria: Dimarts, 23 Juny, 2020
Termini convocatòria: 24/06/2020 fins 24/07/2020
Àmbit: Altres
Tipus: Subvenció
Tipus de finançament: Públic
Àmbit geogràfic: Nacional

 

Aquesta convocatòria és la relativa a la Línia 2. Xarxa d’ateneus cooperatius de les subvencions per a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per fomentar l’economia social i el cooperativisme.

Els projectes d’aquesta línia tenen per objecte la creació d’un servei i un espai d’atenció, dins d’un àmbit territorial concret, amb l’objectiu de generar ocupació i crear empreses cooperatives i societats laborals.

Els projectes de la línia 2 que poden ser objecte d’ajut són els següents:

  1. Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A)

Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica els nous projectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball. La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 500.000 euros anuals, segons l’últim balanç.

  1. Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B)

Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals els nous projectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball. La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 2.000.000 d’euros anuals, segons l’últim balanç.

  1. Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social (eix C)

Es consideren projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social els nous projectes singulars de creixement o d’intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l’economia social. La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 20.000.000 d’euros anuals, segons l’últim balanç.

Subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives