El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya obre convocatòria de subvencions amb la finalitat de facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.

Convocant: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
Data de publicació de la convocatòria: Dijous, 2 Juliol, 2020
Termini convocatòria: 03/07/2020 fins 23/07/2020
Àmbit: Educació i formació
Tipus: Subvenció
Tipus de finançament: Públic
Àmbit geogràfic: Nacional

Entitats beneficiàries

  1. Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.
  2. Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.
  3. Les empreses d’inserció acreditades i legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.

Accions subvencionables

  • Acció d’experiència laboral

Totes les contractacions tindran una durada de 12 mesos a jornada completa i hauran d’incloure una acció de formació.

En el cas que la persona contractada disposi de nacionalitat extracomunitària, el contracte haurà d’incorporar una clàusula que especifiqui que la data d’inici de la seva vigència està condicionada a la data d’inici de l’eficàcia de l’autorització de treball.

  • Accions de formació
  1. Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 200 hores.
  2. Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.
  • Accions de coordinació i suport

La durada de les accions de coordinació i suport serà de 12 mesos mitjançant un contracte de treball a jornada completa.

L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions per a la convocatòria 2020 és de 3.000.971 euros.

Oberta la línia de subvenció del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats 2020