Subvencions a entitats del Tercer Sector Ambiental 2020

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico convoca subvencions a entitats del Tercer Sector o organitzacions no governamentals que desenvolupin activitats considerades d’interès social en matèria d’investigació científica i tècnica de caràcter mediambiental.
Convocant: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Termini: 28/05/2020 – 13/06/2020

Més informació

Subvencions a les federacions i associacions esportives catalanes 2020

El Consell Català de l’Esport convoca subvencions pluriennals per al suport a l’acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions i s’adopten mesures de flexibilització de les bases reguladores del procediment per donar viabilitat màxima a actuacions afectades pel context generat per la COVID-19.
Convocant: Generalitat de Catalunya. Consell Català de l’Esport
Termini: 04/06/2020 – 17/06/2020

Més informació

Subvencions per a projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals 2020

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per promoure projectes professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l’àmbit de les arts visuals, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències que tinguin com a base les arts visuals.
Convocant: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Termini: 03/06/2020 – 18/06/2020

Més informació

Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional 2020

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions a activitats de dansa de caràcter professional adreçades a entitats sense ànim de lucre.
Convocant: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Termini: 03/06/2020 – 18/06/2020

Més informació

Subvencions a activitats de circ de caràcter professional 2020

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions a activitats de circ de caràcter professional adreçades a entitats sense ànim de lucre.
Convocant: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Termini: 03/06/2020 – 18/06/2020

Més informació

Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional 2020

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions a activitats de teatre de caràcter professional adreçades a entitats sense ànim de lucre.
Convocant: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Termini: 03/06/2020 – 18/06/2020

Més informació

Subvencions per a l’acció i la promoció cultural 2020

El Ministerio de Cultura y Deporte convoca ajuts per a l’acció i la promoció cultural amb la finalitat de modernitzar i professionalitzar el sector cultural i creatiu a través del foment d’activitats.
Convocant: Ministerio de Cultura y Deporte
Termini: 03/06/2020 – 19/06/2020

Més informació

Subvencions a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut d’àmbit estatal 2020

El Instituto de la Juventut convoca subvencions amb la finalitat de fomentar el moviment associatiu juvenil d’àmbito estatal contribuint al manteniment i funcionament de les seus i infraestructures centrals de les associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut.
Convocant: Instituto de la Juventud
Termini: 28/05/2020 – 19/06/2020

Més informació

Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional 2020

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions amb la finalitat de contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana.
Convocant: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Termini: 05/06/2020 – 22/06/2020

Més informació

Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional 2020

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per donar suport a activitats formatives i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional.
Convocant: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Termini: 05/06/2020 – 22/06/2020

Més informació

Subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble 2020

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per donar suport a la conservació preventiva i a la conservació-restauració de béns culturals mobles i dels elements artístics integrats en els béns immobles que formen part del patrimoni cultural català.
Convocant: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Termini: 05/06/2020 – 22/06/2020

Més informació

Noves convocatòries de subvencions