Els fins de l’associació són: a) Difusió social de l’existència de la malaltia com a tal i les necessitats requerides per al seu tractament, seguiment, recuperació i inserció social. b) Sensibilització social. c) Millora de la qualitat de vida per als afectats de Patologia dual. d) Atenció, assessorament, reeducació i acompanyament a les famílies. e) Accions d’integració de grups i associacions amb la mateixa fi a nivell del territori nacional i Europeu. f) Actuacions a nivell individual i familiar per reduir el doble estigma i l’exclusió social. g) Reinserció social i laboral per aconseguir l’autonomia personal.”

Dades de contacte

Altres dades

  • Any de fundació: 2017
  • CIF: G66995143

Ubicació

Veure mapa