S’ha fet l’aprovació inicial de les bases específiques que han de regir l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades a la millora i adequació de locals estables d’entitats sense afany de lucre de caire cultural, esportiu o social.

 

Més informació:

Anunci aprovació inicial

SUBVENCIONS – Millora i adecuació de locals estables d’entitats esportives, culturals o socials sense afany de lucre