Els cursos de participació interna a les entitats que la Secretaria de Transparència i Govern Obert coordina tenen com a objectiu focalitzar els esforços en millorar substantivament la participació interna de directius, socis, col·laboradors, voluntaris, professionals o bé finançadors a la seva pròpia entitat.

CURS:  Com millorar la participació interna de la meva entitat

 

Durada: 25 hores

Dates i modalitats

SemiPresencial: del 26 de setembre al 24 d’octubre, de 17h a 20h al carrer Fontanella 19, Barcelona, AF Centre d’Estudis – IUSC. 15 hores presencials més 10 hores en línia de reforç al llarg de tot el curs.

En línia: de l’1 d’octubre al 23 de novembre (100% en línia)

Presentació
Gestionar una entitat sense afany de lucre de forma que les persones integrants participin de forma activa en el projecte passa per treballar la participació interna. En moltes ocasions, ens trobem que les persones vinculades a l’entitat no participen tant com desitjaríem, els espais de debat no funcionen o que no hi ha candidats ni candidates per a renovar les Juntes de Direcció.
Aquest curs pretén ajudar a detectar i resoldre aquests i altres problemes de participació i treballar les habilitats i les capacitats per diagnosticar la participació de l’entitat, amb l’adquisició dels recursos i les tècniques per dissenyar un pla de millora.

Objectius
Desenvolupar les habilitats i les capacitats per al disseny, implementació i gestió de processos de millora de la participació interna de les associacions.

Persones destinatàries
Persones tècniques i/o referents d’entitats sense afany de lucre (directius, socis, col·laboradors, voluntaris o professionals)

Programa
1. Conceptes clau de la participació interna i la qualitat democràtica
2. Qui és qui a la nostra entitat. La diagnosi de la base social
3. El model de governança de la nostra entitat
4. Com arribar a la nostra base social: la comunicació interna
5. Posem fil a l’agulla: accions per a millorar la participació de la nostra entitat

Professorat: Xavier Sabaté i Rotés i Cira Piquer Roselló, Espai TRES

Certificat
S’expedirà un certificat d’aprofitament que es lliurarà als/les participants que facin la presentació de tasques i un correcte seguiment del curs.

 

Més informació:

http://governobert.gencat.cat/ca/participacio-ciutadana/societat-civil/formacio/

FORMACIÓ – Com millorar la participació interna de la meva entitat