El Portal d’entitats (també conegut com a Plataforma WordPress per a entitats) és un projecte que va néixer fa 14 anys amb l’objectiu d’oferir als ens locals de la demarcació de Barcelona un espai de dinamització, trobada i exposició de l’activitat associativa.

Actualment, amb l’accés directe i gratuït a plataformes de gestió de continguts ja sigui per crear blogs o pàgines web i amb la forta irrupció de les xarxes socials, el projecte ha quedat obsolet en molts municipis. Molts portals municipals han quedat completament abandonats, alguns ni tan sols es van arribar a posar en marxa i gran part dels pocs que funcionen ho fan com a espais web merament informatius, perdent, així, l’esperit inicial de punt de trobada i debat associatiu.

Actualment, més de les tres quartes parts dels portals i els blogs associatius fa més d’un any o, fins i tot més, que no s’actualitzen.

Davant aquesta situació la Diputació de Barcelona ha decidit finalitzar la prestació d’aquest recurs i tancar el projecte.

Teniu la possibilitat d’exportar tots els continguts que heu anat incorporant any rere any als vostre blogs i portals. Es tracta d’un procés relativament senzill però que demana un seguit d’accions necessàries per a la utilització posterior d’aquests continguts a un nou allotjament web. És important d’entendre que aquests continguts només funcionaran sobre una plataforma WordPress, per tant és condició sine qua non que el nou allotjament permeti la implementació d’aquesta plataforma, o bé (com és el cas de molts serveis d’allotjament web) ja la tingui implementada.

Fins al 30 de setembre de 2020, les entitats podreu descarregar els vostres continguts del servidor i migrar-los, si així ho voleu, a un altre plataforma de WordPress, gràcies a un tutorial que s’ha posat a la vostra disposició:

http://recursos.formacio.ppe.entitats.diba.cat/2020/06/09/tancament-i-migracio-de-portals-i-blogs/

Esperem que tot el procés sigui senzill i que faciliti la continuació (o l’inici) del camí que ja fa molt de temps que vam començar junts.

En cas de necessitar suport tècnic en el procés de backup, envieu un correu electrònic a:

suportentitats@terrassa.cat amb l’assumpte “Suport backup portal de les entitats“.

Tancament del Portal de les Entitats