desembre’19

Entrada compartida per A.V. SEGLE XX

ASPECTES CÍVICS
Recollida de mobles i estris vells: Volem recordar-vos que només podeu treure els mobles i estris vells els dimecres. Si ho feu un altre dia no els recolliran i us exposeu a una multa en cas de no complir amb la norma indicada.

Si no podeu esperar, els podeu portar al Servei de Deixalleria de Can Casanovas, i a més sereu bonificats a la Taxa d’Escombraries.

Recollida de Roba usada: La roba es pot tornar a utilitzar i reciclar per part d’entitats socials. Deixeu-la als contenidors de roba específics que trobareu a diferents punts del Barri: Plaça del Segle XX, Plaça de la Terrassa Industrial, Navas de Tolosa amb Ctra. de Rubí. També la podeu portar al Servei de Deixalleria de Can Casanovas, on a més sereu bonificats a la Taxa d’Escombraries.

BREUS

Reunió amb l’Alcalde Jordi Ballart: El 17 d’octubre la Junta es va reunir amb l’Alcalde Jordi Ballart, amb la presidenta del D3, Mònica Polo, i diferents tècnics.
Es van tractar els següents temes:

Urbanització dels sis carrers pendents: Pel que fa als carrers Galícia i Roger de Llúria, la judicatura ha donat la raó a l’Ajuntament el litigi amb els propietaris i es redactarà el projecte per a executar la urbanització. El tram del carrer Sant

Sebastià que va lligat al projecte de l’espai Sala i Badrinas es començarà a estudiar dins del marc del conjunt del projecte que s’està treballant. Al tram del carrer Lepant es farà un canvi de sistema amb la prioritat d’urbanitzar el carrer. Es farà un estudi i proposta.

Manteniment de carrers, voreres i espais públics: El projecte de passadissos de vianants ja no es farà enlloc. Les actuacions seran ampliar les voreres tal com correspon. I els temes de manteniment s’han de revisar i fer un marc d’actuació.

Terrenys del gas: Procés de descontaminació només pendent de la resolució de l’Agència de Residus de Catalunya, per a iniciar la urbanització de la plaça pública.

Terrenys de Sala i Badrinas: Ja s’està treballant en un projecte global que determinarà la
urbanització del tram de carrer, la ubicació de l’Escola Pública Sala i Badrinas, i la ubicació de l’Escola Bressol Municipal. També cal definir els usos d’alguns espais.

Neteja i residus: Aquest és un problema greu. En aquests moments s’està fent una Avaluació d’Eco Equip. S’ha de determinar el Pla de Treball, fer el Contracte Programa, posar en marxa l’Observatori de neteja i gestió de residus, aprovar el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa. S’ha de resoldre el problema de neteja dels contenidors i les freqüències de buidatge. I s’ha d’informar i valorar la prova pilot de mobles i estris vells al barri.

Hi ha un acord i compromís de fer una reunió específica sobre aquest apartat durant els propers dies.

Escola Sala i Badrinas: S’informa que la Conselleria està d’acord amb el projecte d’Escola- Institut. Redacció del projecte en aquests moments.

Escola Bressol Municipal: S’informa d’aquest projecte dins el marc dels espais de Sala i Badrinas.

Grups Santa Margarida: S’informa que ja hi ha data de reunió amb la tinent d’alcalde Sra. Lluïsa Melgares, que serà el dimecres dia 20 de novembre a les 10 h al Casal de Barri, per a tractar els diferents temes que afecten aquesta zona.

Gestió del Casal: S’informa sobre aspectes d’alguns serveis, que es considera tractar directament amb el regidor responsable.

Espais ocupats: Es denúncia la situació d’alguns espais ocupats on funcionen màfies que cal controlar exercint les accions que calgui per a evitar-ne l’actuació. També cal controlar el mal ús d’alguns espais on les activitats no es poden realitzar des d’urbanisme.

Proposta per a realitzar una experiència de recollida amb el sistema porta a porta: Aquest és un tema que es concretarà properament.
S’acorda fer una propera reunió de seguiment dels temes exposats, i algun que resta pendent, durant el mes de gener-febrer.

Prova pilot de recollida de mobles i estris vells: Segons se’ns va informar la prova pilot s’ampliat en el temps. Hi ha molts problemes i poca transparència. No tenim cap informació de com ha anat, de les perspectives per a fer-ho a tota la ciutat, dels resultats… I, sobretot, de la millora de la recollida de residus, en general, la neteja dels contenidors, la millora de les freqüències: això és un veritable desastre que la prova pilot no ha resolt.

Pas elevat i passadissos de vianants: Aquest projecte ha quedat totalment abandonat i es farà tal com havíem demanat, ampliant voreres en els llocs on s’havien de fer els passadissos: carrer Vallparadís, Pare Font i Roger de Llúria. Veurem…!

Escola Sala i Badrinas: Segons les últimes informacions la Conselleria ha acceptat el projecte d’Institut-Escola. Ja s’ha començat a redactar el projecte que haurà de concretar la proposta, l’espai i el calendari definitiu. Segons les informacions, en quatre anys l’Institut-Escola estarà construït i operatiu plenament.

L’Escola Auró acollirà temporalment l’ESO. Una bona notícia per a l’Escola i per als veïns i veïnes.

Canvi d’ubicació de contenidors: La nostra entitat va demanar a l’Ajuntament que la bateria de contenidors del carrer Guillem de Muntanyans amb Sant Sebastià fos ubicada a la meitat del carrer
davant d’unes naus industrials pels problemes i mal ús de la zona. L’Ajuntament ha decidit eliminar aquesta bateria, fet que comporta que els veïns hagin d’anar més lluny i fora dels criteris tècnics establerts. Un absurd que no entenem ni acceptem.

Si es vol afavorir la recollida selectiva, cal donar facilitats i apropar els punts de vorera als veïns. I en aquest cas s’ha pres la pitjor decisió en detriment dels veïns.

Tanques i deixadesa: La Policia Municipal va fer posar unes tanques al carrer Navas de Tolosa amb Pare Font pel perill de caiguda de trossos de façana. Tres mesos després, encara no s’ha solucionat el problema, les tanques encara hi son, i la zona està plena de matolls i brutícia. Un total despropòsit i una deixadesa total.

Futura plaça pública del Gas: No sabem si algun dia veurem aquesta plaça feta. Avui és un espai abandonat, brut i deixat. Amb un projecte de descontaminació que no es fa mai i una plaça que no es veu. Hem demanat que aquesta Plaça pública es digui Joan Prat, veí i últim alcalde república. Creiem que és lamentable que encara tinguem persones oblidades on el nomenclàtor, és del tot injust i els seus responsables haurien de ser més exigents i compromesos.

Consell Municipal del Districte 3: El nostre representant en aquest Consell és el Sr. Xavier
Vives, pel vostre coneixement i per si li heu de fer arribar alguna proposta i suggeriment.

Plataforma de l’antiga parada de bus al carrer Baldrich: S’ha sol·licitat a l’Ajuntament que aquesta plataforma sigui retirada ja que no compleix cap funció en aquests moments, i treu espai d’estacionament de vehicles.

Punts de vorera: S’ha sol·licitat que diferents bateries de contenidors (Gasòmetre i Prim) siguin fixades, ja que els vehicles que estacionen els mouen.

Plaques de fibrociment: La Parròquia de Sant Valentí està reparant la teulada, que és de fibrociment i la seva manipulació, transport i emmagatzematge segons la normativa s’ha de fer d’una manera molt concreta per a evitar
problemes. Els veïns preocupats ens han preguntat si l’actuació compleix aquestes normes. Ho hem preguntat a l’Ajuntament ja que és el responsable del control i vigilància i estem esperant resposta i, sobretot, les actuacions adients.

Resultats electorals de les eleccions generals de l’Estat Espanyol del dia 10 de novembre al Barri:

Participació a Terrassa: Total d’electors: 156.327 (100%) Total de votants: 112.723 (72,11%)
Abstenció: 43.604 (27,89%)

Participació al Barri: Total d’electors: 4.930 (100%) 3.586 votants (74,85%) A b s t e n c i ó : 1.344 (25,15%)

Comunitats i Placeta dels Grups de Santa Margarida: El passat dia 20 de novembre es va fer una reunió amb la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i regidora responsable d’Habitatge Sra. Lluïsa Melgares, la presidenta del D3, Sra. Mònica Polo, diferents tècnics municipals, representants de l’AVV i alguns presidents/es de les comunitats.

Es van tractar diferents temes relacionats amb els manteniment dels edificis (balcons), subvencions, relacionsiconvivènciaiorganització operativa, aspectes relacionats amb l’ús de la Placeta i inversions previstes.

Espais abandonats de Navas de Tolosa 79 i
86: Després d’anys de denunciar-ho, avui encara hi ha persones en aquests espais abandonats, sense llum i aigua, amb el perill d’enderroc. Hem demanat que a aquestes persones que estan en unes condicions indignes, se’ls ofereixi l’Alberg Municipal perquè tinguin unes condicions dignes i surtin d’uns espais que són un perill. I que es tanquin els accesos d’una vegada per a evitar que n’hi tornin.

Els serveis municipals corresponents són uns veritables incompetents. Ja hem indicat que , si hi ha alguna desgràcia, la nostra entitat serà part acusadora, denunciant la indiferència i negligència municipal.

Problemes al carrer Galícia: Els camions de gran tonatge fan les operacions de càrrega i descàrrega al carrer, no utilitzen els molls de càrrega interiors. A més circulen toros amb les llances mig aixecades, en totes direccions, ja que fan les operacions al carrer.

Tot aquest enrenou genera greus problemes de trànsit i circulació, sobretot per als vehicles que van en direcció Sud a agafar l’hipòdrom.

S’ha demanat a l’Ajuntament que resolgui aquesta situació i busqui solucions de mobilitat d’una vegada.

Freqüències de buidatge i neteja de contenidors: S’ha denunciat a l’Ajuntament la deficiència del Servei de neteja. Els contenidors no es netegen, sobretot els d’orgànica i envasos. Els contenidors d’envasos estan desbordats i el terra ple, les freqüències de buidatge són insuficients, cal més dies de recollida i cal un servei més eficient.
En aquest sentit, el passat 20 de novembre, membres de la Junta es van reunir amb la regidora Sra. Lluïsa Melgares, responsable de residus i
Eco-Equip, i amb tècnics del Servei i l’Empresa, per a comentar diferents temes relacionats amb la neteja i la gestió de residus, així com la prova pilot de mobles i estris vells.

Aquesta és una situació greu que cal afrontar

d’una vegada amb millor gestió, convenciment i responsabilitat, a més de més recursos de persones i altres, però sobretot amb compromís de servei públic.

Pressupostos municipals i Ordenances fiscals: No entrarem a comentar tots els aspectes, però sí alguns d’importants a tenir en compte:

S’ha començat malament, són uns pressupostos i unes ordenances sense cap participació de la ciutadania, sobretot, quan es pretén que sigui la referència fins a l’any 2023. Merament s’ha informat, ens recorda la gestió dels antics governs del PSC.

Quan mirem les inversions, tornem a no aparèixer enlloc, com a Barri ni com a Districte.

Quan mirem les prioritats, ens generen seriosos dubtes i fortes contradiccions.

Les previssions de l’IPC per l’any 2020 és que estarà a l’entorn del 2,5%. Els salaris i les pensions estan a l’entorn de l’1’5% màxim. I la pujada d’alguns impostos i taxes fiscals estaran a l’entorn del 5%, com l’IBI i la Taxa de Residus. Cal tenir en compte que en el tema de neteja i residus hi ha moltes deficiències en el funcionament del Servei, no resoltes i amb moltes dificultats per a millorar-ho; per tant, algú haurà de justificar molt bé a què respon l’augment indicat, amb unes contraprestacions actuals tan deficients. A més, si analitzem els diferents elements relacionats amb aquest tema (Contracte-Programa, Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus, Pressupost d’Eco- Equip, previsió pressupostària del pressupost municipal derivat a Eco-Equip i l’Ordenança Fiscal de Residus), no quadra res, i els recursos previstos estan totalment fora de la realitat de les necessitats.

És més, l’Ordenança de Residus encara no s’ha adequat a la realitat i segueix arrossegant fortes contradiccions, que ja fa anys que s’estan denunciant.

En el tema de les bonificacions ambientals no s’ha avançat absolutament en res, algunes són contradictòries, altres no tenen en compte alguns aspectes plantejats en el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus, ni es té en compte experiències d’altres municipis per a introduir-ne de noves. Una manca total d’iniciatives.

En el tema relacionat amb la gestió de l’aigua, o sigui, Taigua, amésdenohaver-hicapparticipació ni de l’Observatori ni de les entitats ciutadanes, el Consell d’Administració és una total absurditat, poc transparent i menys clarificador. Repetim que tornem a tenir la sensació que no hem avançat en el temps.

En l’apartat referit a les empreses municipals (Eco-Equip, Taigua, Societat Municipal d’Habitatge, Foment, Parc Audiovisual…) no hem avançat, seguim amb poca transparència, i manca de participació, amb nivells d’opacitat
preocupants. Quant al capítol 1 de personal, continuem en un espai difús, poc clarificador, poc transparent. Nosaltres en el pressupost anterior vàrem fer un seguit d’esmenes i propostes que, com passa sempre, no s’han tingut en compte tot i el compromís de revisar-les de cara a aquest nou pressupost. Cap sorpresa.

En resum, són els seus pressupostos, els de l’equip de govern, sense cap participació de la ciutadania i, per tant, seran responsabilitat només dels que els han aprovat; llavors que no ens demanin a les entitats i la ciutadania cap compromís ni demanda. No són els nostres pressupostos, això ho tenim clar i, per tant, cap novetat al respecte.

ACTIVITATS:
Sortida del bolet: Uns cinquanta veïns i veïnes van fer aquesta sortida a SU-FREIXENET. Un molt bon dia; alguns van anar a buscar bolets, altres van anar a visitar el Miracle. Un bon dinar i, com a cloenda, una visita al Castell de Cardona. Tot va anar molt bé i varem gaudir d’un dia de relació i convivència veïnal, objectiu de la sortida.

Cursa de Les Ciutats contra El Càncer de Pàncrees. 2ª Edició 2019: Ja s’ha convertit en una activitat habitual, el dia 27 d’octubre, amb una gran participació, uns 2.300 participants. La nostra entitat hi col·laborà al ser un projecte solidari.

Sopar de germanor i veïnatge: El dissabte dia 28 de setembre, els veïns i veïnes del carrer Passatge Comerma van fer un sopar que ja comença a ser una tradició. Va anar molt bé ,amb molta participació, i es van complir els objectius plantejats.

Dins el 6è circuït de música moderna: El dissabte 16 de novembre, al Casal de Barri, es va fer l’actuació de Júlia Moument (versions en acústic), promogut pel Servei de Cultura i amb la col·laboració de la nostra entitat, amb una bona acollida i assistència

XXXVIII Trobada de bandes de música de joves: El dissabte dia 16 de novembre, es va fer una trobada de bandes de música de joves a la Plaça del Segle XX.

NOUS CURSOS I TALLERS

PESSEBRE PLAÇA SANT JAUME

Entrada compartida per ASOCIACION PERSONAS SORDAS DE TERRASSA

Ahir un grup de socis i sòcies van aprofitar per fer un passeig per Barcelona i visitar el pessebre de la Plaça Sant Jaume. Van trobar totes les figures? 😝


CONCURS TRUITA DE PATATES

Entrada compartida per ASOCIACION PERSONAS SORDAS DE TERRASSA

I seguint amb el programa d’activitats de la celebració del nostre aniversari… Dissabte vam fer un concurs de truites de patates! La guanyadora va ser la Sara Castells, enhorabona!!!


Nova jornada d’eliminació de vegetació invasora al riu Ripoll

Entrada compartida per ADENC

Aquest diumenge 15 de desembre ha tingut lloc la darrera jornada de treball al riu Ripoll. Les tasques s’han desenvolupat

La Federació Ecologistes de Catalunya demanem la derogació del nou decret d’energies renovables

Entrada compartida per ADENC

LES PRINCIPALS ASSOCIACIONS ECOLOGISTES I DE DEFENSA AMBIENTAL DEL TERRITORI CONSIDEREM QUE EL DECRET LLEI 16/2019 INCOMPLEIX LES DIRECTIVES AMBIENTALS