Entrada compartida per GOSPEL VALLES

Nom i cognoms: Xavi Clotet3

Edat: 33

Email: xavi.xavi@gmail.com

Telèfon: 9/10/2018

Relacionat amb Gospel Vallès? Si.

Experiència: asda da ads

Pots consultar la resta de registres i gestionar pagaments a https://lcd3-eb77b.firebaseapp.com/admin

[GV] Registre d’inscripció al