Entrada compartida per A.V. SEGLE XX

ASPECTES CÍVICS
L’incivisme posa en risc la convivència.
D
e nou ens tornem a referir al problema dels propietaris de gossos incívics i brètols. Tenir un gos comporta una responsabilitat tant amb mateix animal com en relació amb la resta de ciutadans i ciutadanes. Tampoc és una obligació tenir-lo, és voluntari. I la responsabilitat és total del propietari/a que no pot fer el que li doni la gana amb l’espai públic: té l’obligació de respectar-lo i complir les normes:

Portar el gos deslligat en un espai no assignat està prohibit, sigui el gos que sigui, ningú ha de saber si és un animal dòcil o perillòs: sempre en un espai públic ha d’anar lligat.
El gos no pot accedir a les zones de joc infantil, perquè les pixarades contaminen la sorra, amb risc per la salut dels infants.
Tampoc pot accedir a les zones de petanca ni zones esportives, ni a les zones verdes. Avui no es poden utilitzar les zones de gespa, sense el risc d’embrutar-se per cagarades no recollides i pixats.
És obligatori recollir les merdes del gos: avui encara hi ha brètols que les deixen a terra.
S’ha de prohibir l’entrada de gossos en els espais indicats. S’han de fer complir les ordenances i les normes, i sobretot, aplicar amb contundència el règim sancionador als que no les compleixin.

Aquest comportament està generant fortes tensions i posa en risc la convivència. Les nostres places i l’espai socioesportiu està ple de gossos solts i deslligats, i de merdes sense recollir. Per algunes voreres has d’anar vigilant no trepitjar merdes sense recollir, i, quan algú fa un advertiment, a sobre rep l’insult i grolleria d’algun propietari a qui se li hauria de prohibir tenir un gos. Tots aquests aspectes generen tensions innecessàries, ja que, si tothom fes el que ha de fer, la convivència seria molt fàcil.

No podem anar reivindicant espais verds i projectes en condicions quan després quatre brètols es dediquen a fer-ne un ús incorrecte. Esperem, doncs, que aquests mals hàbits canviïn i no haguem de parlar-ne més, i que l’Ajuntament actuiï d’una vegada i deixi d’anar donant excuses injustificables.

BREUS

Desnonaments RECORDATORI: Qualsevol veí/ïna que estigui en risc de ser desnonat, que ens ho indiqui i informi. Aquesta és una lluita col•lectiva i cal evitar l’aïllament i solitud. Entre tots ho hem de fer i evitar. I no hauria de dependre que els veïns, entitats i plataformes intentin frenar-ho, haurien de ser les polítiques compromeses contra aquesta situació i les normes qui ho impedissin i actuessin contra els bancs miserables i sense escrúpols que abusen de les persones més vulnerables.
Taula de l’Aigua: La empresa pública ja és una realitat, s’està en procés de posar en marxa i de determinar l’Observatori de l’aigua com a eina de participació. Veurem com es concreta tot això.

Hort urbà projecte Segle XX: Projecte que funciona amb plena normalitat.

Pacte per a la Neteja i la Recollida Selectiva: Un veritable fracàs, no s’avança i continuem tenint seriosos problemes en la neteja, mobles abandonats i zones brutes de forma permanent. Hi fallen les tres potes que han d’afrontar el problema: l’Ajuntament, incapaç d’impulsar el règim sancionador i mesures de millora, ineficient i incapaç d’afrontar les solucions i de posar recursos; Eco-Equip, mancat de recursos i amb un greu problema estructural de gestió; la ciutadania, incapaç de tenir una actitud col•laborativa i de responsabilitat cívica.

Projecte espai socioesportiu: Aquest és un projecte en licitació, començaran les obres que esperem es facin durant aquest primer trimestre. S’ha demanat una senyalització ben clara i específica per a prohibir als propietaris de gossos entrar amb els animals solts i el compliment de les Ordenances, aplicant fortes sancions. Aquest espai, un cop fet el projecte, no es pot convertir en un lloc on els gossos facin el que els roti als brètols, com passa ara.

Carrers sense urbanitzar: Ni l’Ajuntament compleix els acords del Ple, ni té cap voluntat política per afrontar aquesta actuació denunciada i que només és el resultat de la manca de voluntat política, de la incapacitat i de la indiferència. Continuarem reivindicant una solució i una actuació definitiva. És una veritable vergonya.

Pressupostos Municipals: Vàrem presentar diferents al•legacions i no s’han dignat ni a acontestar, ni s’han acceptat. Ni una inversió, ni la més mínima voluntat de resoldre els temes pendents, ni els grans, ni els petites actuacions. Senzillament, una vergonya i uns impresentables.

Consell d’Entitats i Parlament Ciutadà: Els temes plantejats en aquests àmbits son la Participació Ciutadana, la democràcia i el compliment dels drets. En aquest sentit s’han organitzat uns debats de reflexió i per fer propostes de millora respecte a aquests temes. El mes de febrer i març s’han promogut els debats i el mes d’abril es farà el segon Parlament Ciutadà, que recollirà el resultat dels debats i de les reflexions.

Asfaltat de carrers: Se li ha fet arribar a l’Ajuntament el llistat de carrers on cal actuar, aviam si així es fa d’una vegada i de forma correcta i atenent a les nostres indicacions.

Carreró carrer Lepant: S’ha reiterat la necessitat de tancar l’accés pels problemes existents i que la solució passa per tancar aquest carreró d’una vegada.

Destrossa de bancs: A la Placeta dels Grups Santa Margarida, un grup de brètols han destrossat diferents bancs. S’ha denunciat el fet a l’Ajuntament i se n’ha demanat la vigilància i reparació.

Sots: S’ha demanat la reparació de la vorera de la Carretera de Rubí entre Galizia i Av. Santa Eulàlia, que està plena de sots.
Embornals: S’han instal•lat embornals nous als carrers Pare Font i Lepant.
Balconada en mal estat: S’ha denunciat de nou la situació d’una balconada d’un habitatge tancat del carrer Avinyó en mal estat: és un perill per als vianants i hem demanat una actuació amb urgència.

Activitat al carrer Lepant: S’ha tornat a denunciar la situació d’una activitat amb acumulació de ferralla, en què l’Ajuntament ha d’actuar des de fa molt temps i tot segueix igual.
Projecte de descontaminació de l’espai del Gas: S’ha denunciat a l’Ajuntament la situació no resolta des de fa molt temps de descontaminació de l’espai del gas. Entre l’Ajuntament, la Junta de Residus de la Generalitat, Catalana de Gas i Metrovacesa es van passant la pilota, i al final ningú resol el tema: netejar-ho d’una vegada i possibilitar desenvolupar el projecte de la plaça pública llargament sol•licitat. És una vergonya que es mantingui en les condicions actuals una via de pas important.
Voreres i cotrol de velocitat: A demanda dels veïns del carrer Vallparadís hem sol.licitat a l’Ajuntament el control de velocitat i l’ampliació de les voreres, ja que són molt estretes i alguns vianants han d’anar pel mig del carrer amb el risc que això comporta. En aquest mateix carrer hem demanat que es modifiqui la senyalització i la prioritat per a garantir la reducció de velocitat.

Zones verdes i places: S’ha demanat que en diferents places i zones verdes s’elimini la gespa i es planti flora i arbusteria que compleixen la mateixa funció i són més sostenibles ambientalment. Ara alguns d’aquests espais només són d’ús dels gossos deslligats, i estan plens de merdes i pixats. I hem demanat que es millori el manteniment i es faci.

Resultats electorals 21 de desembre al Barri:
Participació: 84% 4.054 veïns/es
Abstenció: 16% 772
Independentistes 2.184 veïns/es
54,09%
Bloc 155 1.397 veïns/es 34,66%
Altres 432 veïns/es 10,70%

Cap incident durant la jornada electoral, només Ciudadanos generant conflictes innecessaris davant la Junta electoral per intentar eliminar uns murals, al final no ho van aconseguir.

ACTIVITATS
Patge Xiu-Xiu: El dissabte dia 30 de desembre va venir al Casal el Patge Xiu-Xiu amb molta assistència de nens, nenes i pares i mares. També i va haver xocolatada i taller de jocs.
Festa de Sant Valentí: El diumenge dia 18 de febrer hi va haver diferents activitats, sardanes, calçotada i jazz. Totes es van poder realitzar amb normalitat i amb molta assistència.
F
Assemblea de Socis: El dia 17 de febrer de 2018 a la sala d’Actes del Casal del Barri Segle XX amb el següent Ordre del Dia:
1. Informe de gestió 2017. Projectes 2018.
2. Estat de comptes 2017 i proposta de Pressupost 2018.
3. Valoració de la celebració dels 50 anys
4. Informació del projecte d’horts urbans
5. Projecte d’urbanització de l’Espai Socioesportiu
6. Informació sobre mocions d’urbanització de carrers pendents i projecte d’Escola Sala i Badrinas
7. Festa Major 2018
8. Assumptes Varis
Amb molt bona assistència va començar l’acte.
1.Informe gestió 2017.
Es va explicar la gestió referida als diferents apartats:
Quant al primer punt, sobre la Junta, s’informa que hi ha hagut la incorporació d’una nova Vocal (Sra. Rosa Mª Carmona) i un canvi en la vicepresidència, que l’exercirà el Sr. Xavier Vives, amb la responsabilitat compartida de gestió del Casal amb el Sr. Juan Cano, que exercirà de Vocal.
Gestió d’Equipaments
Informació
Reunions
Denúncies i atenció als veïns i socis.
Relació amb altres entitats i col•lectius
Convenis i captacions de recursos
Realització d’activitats
Realització d’informes i aspectes reivindicatius
Intermediació per a solució de conflictes
Tramitació de documentació
Gestió del pressupost
Resum d’aspectes aconseguits de referència
Comissions de Treball Operatives
Es va aprovar l’informe i la gestió per part de tots els assistents.
I es van presentar 14 línies de treball per a l’any 2018 que van ser aprovades per tots els assistents.
2. Estat de comptes 2017.
Es va explicar l’estat de comptes, primer de cada partida i el resultat final. Les partides de General, Bocamoll, Activitats del Casal, Gestió del Casal de Barri i Activitats. S’ha aconseguit mantenir el saldo disponible a 1 de gener de 2018. S’ha mantingut l’equilibri previst entre la despesa i els ingressos. S’ha mantingut l’equilibri en els ingressos entre Convenis (24% d’aportacions) i els recursos propis (76% en quotes, publicitat i aportacions). Els cursos també han tingut un cert equilibri entre ingressos i despeses evitant els saldos negatius. Es va explicar la complexitat per mantenir les despeses ja que cada vegada l’Estat intervé més en el control i exigència a les entitats.
La despesa més important i com a fet excepcional ha estat la dedicada a la celebració dels 50 anys de l’AVV.

La despesa i ingressos han estat de 96.385 euros.
Quant als socis, mantenim un cert equilibri entre altes i baixes, lluny encara de l’objectiu d’arribar als 400 socis.
Es va aprovar l’estat de comptes per part de tots els assistents.
2. Proposta de Pressupost 2018.
El pressupost presentat segueix els mateixos criteris de l’any anterior quant a ingressos i despeses, tot pensant que no hi haurà variacions; en cas de produir-se algun canvi important, es faria l’adequació corresponent per garantir-ne la viabilitat. S’introdueix una nova partida referida als Horts Urbans del projecte Segle XX.
Hi ha una variació important en la partida de Casal de Barri, ja que, les despeses de Consergeria, Neteja i telèfon l’Ajuntament se’n fa càrrec directament. I en la part d’Activitats ja no hi ha la despesa de celebració dels 50 anys. Això comporta una variació important del pressupost quant a despeses previstes.
El pressupost té prevista una despesa de 58.335 € i uns ingressos similars.
La disponibilitat del Saldo existent ens permetrà funcionar correctament durant el primer semestre tot esperant la percepció de recursos provinents dels Convenis de Col•laboració amb l’Ajuntament.
L’objectiu quant als socis persisteix a aconseguir arribar als 400 associats a finals d’aquest any. Es farà una campanya de captació específica.
Es va aprovar el pressupost per part de tots els assistents.
Es recorda a tots els assistents que ja tenen a disposició el carnet de 2018, i que poden fer efectiva la quota.
3. Valoració de la celebració dels 50 anys de l’AVV.
La valoració és molt positiva, es van realitzar tots els actes previstos i programats; la valoració dels assistents va ser molt positiva.
Quant a la participació, aquesta ha estat desigual en funció de l’acte on hi ha hagut més participació ha estat en les activitats a partir de setembre i sobretot del mes de novembre.
Del conjunt d’actes, es va esmentar el dinar de veïns i l’homenatge a diferents persones com a més emotiu i clarament justificat i de reconeixement.
Quant a les despeses, han estat importants, però cal tenir present que és una celebració única i excepcional.
S’aprova per part de tots els assistents
4. Informació del projecte d’horts urbans Segle XX.
El projecte està funcionant molt bé, hi ha 19 hortolans/es (veïns del barri), i compleix els objectius plantejats.
Es va informar també que el nou espai d’horts urbans que es vol posar en marxa a Valls, just davant del nostre projecte, no té res a veure amb nosaltres. És una proposta de l’Ajuntament amb dues entitats ciutadanes que són responsables dels dos projectes que hi van. La nostra Associació no hi té res a veure, ho aclarim per les consultes que ens han fet alguns veïns.
5. Projecte d’Urbanització de l’espai socioesportiu.
Aquest ja és un projecte que serà efectiu durant el primer semestre, ja que en aquests moments s’està fent la licitació i tot seguit començaran les obres.
6. Mocions presentades al Ple de l’Ajuntament de Terrassa.
Es van presentar tres mocions al Ple de l’Ajuntament, que aquest va aprovar.
1. Sobre la urbanització dels 6 carrers pendents
2. Sobre la necessitat de calendari i execució del projecte de l’Escola Sala i Badrinas
3. Sobre un estudi a fer sobre les necessitats i distribució dels equipaments per a la gent gran.
Un cop aprovades, el que cal és que siguin executades de forma efectiva.
7. Festa Major 2018.
S’informa que les dates de la Festa Major seran el 25-26 i 27 de maig. Hi ha una Comissió oberta on es convida a tothom que hi vulgui participar per preparar el programa d’activitats. També es demana que, si algú coneix algun anunciant, aniria molt bé r a garantir recursos.

8.Assumptes varis.
No hi ha cap informació més.
I sense res més es va donar per finalitzada l’Assemblea de Socis.

Abril 2018