Entrada compartida per TERRASSENCS DISMINUÏTS FISICS ASSOCIATS

L’accessibilitat és un dret que garanteix a les persones amb discapacitat participar de manera activa, autònoma i segura de la vida en comunitat. Aquest dret està protegit per un ampli desplegament legislatiu que facilita l’aplicació de solucions orientades a eliminar qualsevol tipus de barrera.
Amb aquesta guia us volem, d’una banda, ajudar a imple-mentar les diverses mesures d’accessibilitat, mostrant-vos la finalitat de cadascuna, i, de l’altra, animar-vos a anar més enllà de les obligacions legals mínimes establertes per a cada tipus d’establiment comercial. Us proposem solucions orientades a eliminar qualsevol tipus de barrera.
Avançar en la implementació d’aquestes mesures d’accessibilitat us permetrà oferir un servei de qualitat adequat a les necessitats de les persones amb discapacitat, la qual cosa us pot ajudar a ampliar la vostra clientela potencial.
 L’accessibilitat suposa comoditat per a tothom: pares amb cotxets, gent gran amb dificultats de mobilitat, persones que van carregades, persones amb dificultats d’orientació o amb poc domini de la llengua, etcètera. Amb un comerç de proximitat, accessible i obert, tothom hi surt guanyant.
http://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2017/07/21133345/Guia-Fem-accessible-el-nostre-comerc_acc.pdf

ACCESSIBILITAT AL COMERÇ, guia