Entrada compartida per TERRASSENCS DISMINUÏTS FISICS ASSOCIATS

Les persones amb discapacitat posseeixen una sèrie de drets inalienables establerts per diferents normatives de tipus internacional, estatal i autonòmic que els protegeixen de situacions d’odi o discriminació per part de particulars i col·lectius.
Entre aquestes situacions podem citar les agressions físiques o psíquiques, els danys a la propietat, els insults i amenaces, l’assetjament escolar o laboral, la discriminació laboral i la denegació d’un servei públic o d’una prestació professional, sempre que es produeixin com a conseqüència del fet de ser una persona amb discapacitat. També es contemplen com a situacions d’odi o discriminació els actes públics de provocació a l’odi, la violència o la discriminació i la difusió d’idees genocides cap a les persones amb discapacitat.
Tampoc es pot negar l’admissió a locals de concurrència pública a persones, a causa de la seva discapacitat. El “dret d’admissió” del qual disposen alguns establiments de titularitat privada no es refereixen mai a les discapacitats físiques, psíquiques o sensorials del client. Cas que a alguna persona li fos negada l’entrada en un establiment de concurrència pública per motiu de la seva discapacitat, pot fer una reclamació davant de l’Administració.
Totes aquestes situacions constitueixen delictes que cal denunciar davant les instàncies judicials.

Requisits 
Poden denunciar:

 • La víctima, col·lectius o entitats
 • Qualsevol persona que hagi estat testimoni directe o hagi tingut coneixement dels fets

Tràmits 
Es pot denunciar a:

 • Cossos i forces de seguretat: Policia Nacional, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana
 • Telèfon 112
 • Jutjat de Guàrdia
 • Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, Gran Via de les Corts, 111, Ciutat de la Justícia, Edifici F, planta 9, tel. 93 554 91 10 i 91 554 93 26
 • En relació amb el dret d’admissió cal omplir el full oficial de reclamacions de l’establiment i enviar-lo al Servei Territorial de Turisme de la Generalitat de Catalunya

Observacions 
El codi penal de 1995 estableix una sèrie d’agreujants i delictes que són aplicables en aquests casos:

 • Delictes per discriminació
 • Delictes per amenaces a col·lectius
 • Delictes contra la integritat moral (tracte degradant, violència gratuïta…)
 • Delictes de tortura o integritat moral per abús d’autoritat per part de funcionaris públics
 • Delictes per revelació de secrets
 • Delictes per discriminació laboral
 • Delictes per provocació a l’odi, la violència i la discriminació
 • Delictes per discriminació en serveis públics
 • Delictes per discriminació en els àmbits professional i empresarial
 • Delictes per associació il·lícita dirigida a promoure la discriminació, l’odi o la violència
 • Delictes per justificació de genocidi

Denúncies per odi i discriminació