Entrada compartida per APA ESCOLA TECNOS

Data: dimarts dia 7 de març a les 20 hores.
Lloc: Sala d’actes de l’escola, entrada per C/Topete
  •      Aprovació acta reunió-assemblea anterior 
  •      Repàs d’activitats recents i properes de les comissions
  •      Informacions AFAEC
  •      Informacions accés escola C/ Sant Jaume
  •      Torn obert de paraula

Junta Ampa Tecnos

Ordre del dia reunió trimestral AMPA