Entrada compartida per ASSOCIACIO CATALANA PER LA PAU (DELEG)

El Projecte en al que donem suport l’ACP s’emmarca en una Zona de Reserva Campesina (ZRC): La del Valle del Río Cimitarra. Però, què és una ZRC? Què vol dir?

Reunió a la granja de búfals de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra

Una ZRC és una figura jurídica d’ordenament i regulació territorial que empodera les comunitats camperoles que hi viuen i les protegeix de l’amenaça del conflicte armat colombià. Hi ha 6 en tot el país, que en total sumen unes 800.000 hectàrees, un 0,7% de la superfície total de Colòmbia. A més, hi ha 63 que estan en procés de constitució.

Aquestes zones es van gestar i constituir entre el 1997 i el 2002 (data en què s’aprova la darrera, la del Valle del riu Cimitarra), gràcies a l’aprovació de la llei 160 de 1994, que les reconeix com a figura legal. Però no va venir de cop, ja que aquesta normativa és fruit de llargues lluites camperoles que exigien frenar els monocultius i la mineria, que estava provocant el desplaçament forçat de moltes comunitats. Les avantatges són múltiples: amb la creació d’aquests territoris “protegits” de la intervenció estatal i dels xocs entre exèrcit i guerrilles; es pot promoure l’economia rural a petita escala, i es fomenta l’autoorganització i la participació en el disseny dels plans de desenvolupament per part dels grups que l’habiten. A més, permet caminar cap a la encara llunyana Reforma Agrària, que les associacions camperoles porten tant de temps reclamant, per a trencar amb la concentració de la terra.

mapa reservas

Mapa de Zonas de Reserva Campesina a Colòmbia, Font: Verdadabierta.com. Link al mapa interactiu

No hagués estat possible tot aquest moviment sense les organitzacions camperoles que ho han impulsat des dels anys 1970, com la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra (ACVC, la contrapart de l’ACP en el projecte de la granja de búfals), organitzades des de la base en Juntes d’Acció Comunal (JAC) per organitzar el camperolat i representar-lo. És aquí on es reuneixen les habitants dels municipis de la regió per a dur a terme el treball de gestió i incidència política i social en el sector rural, a través del debat entorn els Plans de Desenvolupament .

Malgrat el pas endavant cap al reconeixement del camperolat com a subjecte polític amb capacitat de dirigir els processos de desenvolupament, i promoure un canvi en la distribució de la terra; hi ha sectors del govern i els estaments militars que han posat trabes al reconeixement de les ZRC, ralentint la seva constitució i impedint que se’n creeïn de noves (hi ha 63 en procés de petició) parlant de “dificultats en treballar amb totes les Zones conjuntament” o “la manca de seguretat en algunes regions”.

Les Zonas de Reserva Campesina i la lluita pel reconeixement del camperolat a Colòmbia