Entrada compartida per ASSOCI PROP RESIDENCIAL PLA BON AIRE

plabonaireCONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA 
AVV PLA DEL BONAIRE ‘16
Dia: Dilluns 29 de febrer de 2016
En primera i única convocatòria a les 19:00h
Lloc: Casal Cívic del Pla del Bonaire (C/Sabadell, 4)
Ordre del dia:
1.    Aprovació acta anterior
2.    Valoració Pla d’Acció i aprovació de comptes 2015
3.    Pla d’Acció 2016
4.    Actes 40è aniversari
5.    Renovació junta
6.    Torn obert de paraula
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Etiquetat a: