Entrada compartida per ASSOCIACIO ALBA

No tothom que consumeix una droga (substància psicoactiva) s’hi torna addicte ni desencadena una dependència. Ara bé, el que podem afirmar 100% és que tothom que acaba sent depenent ha començat per provar-ho. Això vol dir, que la curiositat per fer-ho i el fet de consumar-ho, és en sí mateix un factor de risc. La dependència és un procés que es va desenvolupant de forma progressiva i més o menys ràpida segons les substàncies, la puresa, o no, de la droga que prenc, o el context en que la consumeixo, i les característiques de l’individu. És important ser conscients si consumim, de en quina etapa del procés estem, per a poder buscar les ajudes i les respostes adequades a les nostres necessitats. Normalment es distingeixen 4 etapes en aquest procés de dependència:
  • Una primera etapa amb consums experimentals: Es tracta d’una etapa exploratòria, on per primera vegada es donen situacions d’entrar en contacte amb una o diverses substàncies. Normalment és a l’adolescència on es produeixen aquest tipus de consums, i poden quedar en una vivència puntual que no torna a repetir-se o pot evolucionar cap a un consum més habitual.
  • Una segona etapa amb consums ocasionals. És la fase en què, després d’un primer contacte experimental, s’inicia un consum més regular de la substància associat a diverses situacions quotidianes. La persona ja coneix l’acció de la droga en el seu organisme i per aquest motiu la consumeix El consum aquí és intermitent i sol ser compartit amb d’altres. En aquesta etapa, però, encara no es produeixen conseqüències greus negatives ni sobre la persona ni sobre el seu entorn.
  • Una tercera etapa, on el consum passa a ser habitual. Aquí, la droga o pauta de consum queda incorporada a l’estil de vida o comportament de la persona. Suposa una utilització freqüent de la droga Sovint, en aquest punt, el consum ja comenta a provocar problemes físics, psicològics o socials. Aquí ja es comença sovint a consumir també sol.
  • Una quarta etapa, on el consum es torna compulsiu i depenent. Aquí, la vida del consumidor queda mediatitzada per la recerca i el consum de la droga i aquest comportament esdevé prioritari davant dels altres. Aquí les conseqüències nocives són evidents i greus, afectant a totes o moltes de les àrees de la vida de la persona.
Si creus que necessites assessorament respecte a les addiccions demana ajuda professional.

Pl. Doctor Robert, 1
08221 Terrassa
Tel. 937314845

webalba
Associació d’ajuda i tractament de les addiccions.

De l’ús a la dependència