Entrada compartida per ASS COLECTIVO DE PARAD@S +50 DE TERRASSA

A l’atenció del Sr./Sra. Alcalde/sa i de la representació municipal de l’Ajuntament.

La III Marxa per una Catalunya sense atur, precarietat, pobresa i desigualtat, que té lloc entre els dies 6 i 9 de juliol, s’atura a la plaça de l’Ajuntament per fer entrega d’aquesta Carta reivindicativa per a la seva consideració i traducció en mesures de govern en els àmbits de la seva competència municipal, i en mocions de suport a les reivindicacions que són competència de les institucions de la Generalitat i de l’Estat.
El drama de l’atur, la precarietat i la pobresa segueix creixent en extensió i intensitat fins a fer-se insuportable socialment. Mentrestant, l’augment de la desigualtat assenyala les elits que s’han beneficiat de l’empobriment i la pèrdua de drets de la majoria, i denuncia la responsabilitat de les institucions de govern per acció o omissió.
És hora d’iniciar el canvi, atenent les reivindicacions i necessitats de la majoria social.
1.- Per la derogació de la Reforma laboral i el sistema de precarietat laboral
Sol·licitem que elevin amb caràcter d’urgència a les institucions de l’Estat la immediata derogació de la Reforma laboral, que ha significat la destrucció de més d’1 milió de llocs de treball i la pèrdua de drets laborals, aprofundint la precarietat i la desprotecció social. Així mateix demanem l’eliminació del sistema de precarietat laboral que facilita l’abús generalitzat contra els drets dels treballadors/es, derogant totes les normes i lleis que siguin necessàries fruit d’anteriors reformes. Amb l’objectiu d’establir noves lleis que garanteixin el treball digne, indefinit, sense discriminacions de cap tipus, on es compleixi el principi “a igual treball igual salari”, que expulsin els intermediaris que parasiten el mercat laboral, que reconeguin al treballador/a la primacia d’optar al reingrés en cas d’acomiadament improcedent, que permetin la plenitud efectiva de drets laborals.
En l’àmbit de la seva competència, les empreses de serveis municipals, dels plans d’ocupació sota la seva gestió, i les empreses amb qui tinguin contractats feines i serveis, els exigim que renunciïn a aplicar l’actual Reforma laboral i les disposicions que faciliten la precarietat i l’explotació del treball. És més, demanem la remunicipalització d’aquells serveis que hagin estat privatitzats en el passat.
2.- Aprovació immediata i sense retallades de la proposta de llei de Renda Garantida de Ciutadania
Aquest Ajuntament, al costat d’altres 45 municipis representatius d’una àmplia majoria de la població de Catalunya, van aprovar fa temps mocions de suport a la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania, que, després d’obtenir 121.191 signatures i la seva validació, va ser presentada en el ple del Parlament el 26 de març de 2014.
Malgrat la seva tramitació per via d’urgència, quinze mesos després acaba de finalitzar el termini per a presentació d’esmenes, i està en joc tant la seva aprovació en aquesta legislatura com el respecte a les línies mestres de la proposta de llei original.
Quant patiment de la ciutadania s’hagués evitat d’haver-se aprovat de manera diligent? Quantes dificultats i frustracions s’haguessin estalviat els governs municipals en la gestió dels ajuts i serveis socials d’haver-se aprovat fa temps la Renda Garantida de Ciutadania?
Per tant, sol·licitem que renovin el seu suport a través de mocions dirigides al Parlament de Catalunya, amb la petició d’aprovar sense retallades i per la via d’extrema urgència la proposta de llei de Renda Garantida de Ciutadania.
3.- Aprovació immediata i sense retallades de la ILP de mesures d’emergència habitacional i contra la pobresa energètica
La desocupació i la pobresa, al costat de les disposicions i lleis que protegeixen els interessos dels bancs i de les grans companyies energètiques i d’aigua (sector privat), han provocat una terrible onada de desnonaments i de talls de subministraments de béns vitals com l’aigua, el gas i l’electricitat.
L’aprovació del contingut d’aquesta ILP és un pas molt important per garantir els subministraments de serveis bàsics a la població en condicions de vulnerabilitat, evitar els desnonaments, i garantir el dret a l’habitatge a les persones i famílies.
Sol·licitem que aprovin mocions urgents dirigides al Parlament per l’aprovació immediata i sense retallades d’aquesta ILP.
Davant l’intolerable comportament antisocial de les grans empreses energètiques, que exhibeixen beneficis multimilionaris mentre s’incrementen els preus al consumidor, sol·licitem que elevin a les institucions de l’Estat que en l’actualitat en tenen la competència, la necessitat de recuperar el caràcter públic d’aquestes empreses per garantir el seu servei a la ciutadania, a través de la seva nacionalització. S’ha d’exigir responsabilitats econòmiques i de tot tipus a aquestes corporacions, i condonar els deutes de les factures impagades de les persones en situació de pobresa a compte dels seus beneficis escandalosos.
En el seu àmbit competencial, exigim que els serveis d’aigua continuïn sent de propietat i gestió pública.
4.- Per la reducció del treball sense reducció de salari, cap a la setmana laboral de 30 hores
La productivitat i la riquesa acumulades en els darrers decennis, en no distribuir-se de manera equitativa, ni en salari ni en reducció de jornada, han provocat la paradoxa irracional que, mentre una part de la població laboral continua amb setmanes laborals de més de 40 hores i es dispara la realització d’hores extres forçoses i impagades, un 20 % de la població a Catalunya segueix aturada, i una altra part només té l’opció de contractes a temps parcial, amb una reducció de salari proporcional que els enfonsa en la pobresa.
Aquesta situació injusta ha d’acabar. Cal emprendre de nou la llarga marxa cap a la justícia, el progrés i la qualitat de vida que van significar les grans fites històriques del moviment obrer en la lluita per la reducció de jornada.
En conseqüència, els demanem que elevin mocions als àmbits de l’Administració competents per a l’aprovació de lleis per reduir la setmana laboral sense reducció de salari, en l’immediat a 35 hores, en la perspectiva d’aconseguir les 30 hores.
En el seu àmbit competencial, particularment en les empreses municipals, sol·licitem que implementin la reducció del temps de treball sense reducció salarial.
5.- Per unes pensions dignes. Recuperació de la seva actualització amb l’IPC anual
Les pensions de la nostra gent gran han esmorteït els efectes de la pobresa sobre fills, néts i famílies. La defensa d’unes pensions dignes és un deure que ens concerneix a tota la ciutadania, també al govern de la institució més propera a les persones, l’ajuntament.
Sol·licitem que aprovin mocions per elevar-les a les institucions de l’Estat pel restabliment de la revalorització de les pensions en base a l’IPC anual, amb caràcter retroactiu, així com l’abonament dels retards acumulats.
Desenvolupar actuacions d’àmbit municipal que disminueixin els efectes nocius de les retallades de l’Estat i d’unes pensions de misèria. Creació del Consell municipal de gent gran.
6.- Declaració “Ajuntament rebutja el TTIP”
La tramitació opaca i antidemocràtica del TTIP és coherent amb el seu contingut, profundament regressiu i favorable als interessos de les grans corporacions transnacionals i financeres.
La hipotètica aprovació del TTIP suposaria la pèrdua de drets laborals, socials, ecològics, de consumidor, en l’àmbit de la justícia i de la democràcia. En conseqüència s’agreujarien la desocupació, la pobresa i la desigualtat.
Per tot això sol·licitem a la representació municipal aprovar una moció que declari l’oposició frontal de l’Ajuntament al TTIP, informant la ciutadania de les conseqüències nefastes d’aquest tractat, i elevant aquesta moció a la resta d’institucions de la Generalitat i de l’Estat.
7.- Recordatori i documents annexos
Els lliurem novament la carta registrada en la II Marxa contra l’atur, d’octubre de 2010, on figuren amb detalls diverses reivindicacions del moviment de persones sense ocupació, per, en cas d’estar pendents d’aplicació, renovar els esforços.
També els facilitem la Carta reivindicativa de la Coordinadora d’Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya.
Catalunya, juliol de 2015
III Marxa per una Catalunya sense atur, precarietat, pobresa i desigualtat
Entitats que donen suport a la III Marxa “per una Catalunya sense atur, precarietat, pobresa i desigualtat”:

Coordinadora d’Assemblees de Treballadors/es en Atur de Catalunya, Assemblea de Barcelona, la Marina-Zona Franca, Badalona, Badia del Vallès,  Cerdanyola-Ripollet,  Marea bàsica, Montcada i Reixach, Aturats Vallès, Granollers, Prat de Llobregat, Rubí,  Associació d’Aturats de Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels Horts,Terrassa, Vilanova i la Geltrú; APE, As. Drets Socials, ECAS, Campanya per la setmana laboral de 30 hores, Col·legi Oficial Treball Social, Comissió Promotora ILP Renda Garantida de Ciutadania,  DEMPEUS, Fòrum d’alternatives a l’atur, pobresa i desigualtat, Iaioflautas, Marea Pensionista, Marxes  Dignitat, PAH; CCOO, CO.BAS, FESIM-CGT, IAC, UGT;  ACP,  Ateneu Zona Franca-la Marina l’engranatge, ATTAC-Acordem, CONFAVC, FAVB, Front Cívic, XSUC-Socialisme21; Comunistes Cat., Barcelona en Comú, CUP, EUiA, ICV, JCC, PODEM, Procés Constituent, PSC, PSUC-Viu, Recortes Cero.


CARTA REIVINDICATIVA III MARXA