CURSOS DE FORMACIÓ

Entrada compartida per AMPA SALESIANS TERRASSA

 Durant aquest mes de maig, s’ha realitzat el curs de primers auxilis amb la col.laboració de Creu Roja.

Durant 3 sessions s’ha tractat com actuar en casos d’ennuegament , ofegament o de fer-se mal.

En aquesta formació han participat pares, mares i personal docent de l’escola.

Els diners de la inscripció ( 5 euros ) , s’han destinat integrament a Creu Roja a la provisió d’aliments per a nadons i compra de material escolar.


TERCERA EDICIÓ DELS PREMIS ENGINY!

Entrada compartida per APA ESCOLA TECNOS

Enguany, a l’escola, un grapat de mares i pares han tornat a liderar una proposta que vol incentivar la innovació, la creativitat, la connexió de coneixements, … i molt especialment l’Enginy dels joves de l’escola.   Aquest curs, el repte que es va proposar als nois i noies de primer i segon d’ESO va ser la construcció d’una […]

Conferència: Lidera la teva vida a través de les emocions

Aquest dijous, a l’Ateneu, us oferim una interessant conferència: LIDERA LA TEVA VIDA A TRAVÉS DE LES EMOCIONS Com les emocions ens condicionen personal i professionalment. A càrrec del Sr.  Antoni Mates, Llicenciat en Psicologia de les Organitzacions, Màster en Direcció de Persones i autor del llibre…….Continua

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ÒRDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ VALLÈS AMICS DE LA NEUROLOGIA, AVAN

Entrada compartida per A.VALLES AMICS DE LA NEUROLOGIA -AVAN-

Per acord de la Junta Directiva d’aquesta Associació celebrada el dia 4 de maig de 2015, i en compliment del que es disposa en l’article 10è.1 dels seus Estatuts, es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA el dia 10 de juny de 2015, a les 19:00h, al carrer Estrella, 110, de Sabadell.

  • D’acord amb l’article 11è dels Estatuts, es posarà a disposició dels socis la documentació que es sotmetrà a aprovació. Aquesta informació es podrà obtenir a les nostres oficines, cinc dies abans de la celebració de l’Assemblea General ordinària i al web de l’entitat www.amicsdelaneurologia.org

ORDRE DEL DIA

1.     Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea general ordinària del 11 de juny de 2014

2.     Informe de Presidència

3.     Altes i baixes de socis

4.     Estat econòmic corresponent a l’exercici de 2014, a l’objecte d’aprovar, si s’escau els respectius comptes de pèrdues i guanys i el balanç de situació, tancats a 31 de desembre de l’exercici indicat

5.     Informe d’activitats de l’associació de 2014

6.     Proposta d’aprovació de la gestió feta per l’òrgan de govern

7.     Pressupost econòmic de l’exercici de 2015, a l’objecte d’aprovar, si s’escau, els ingressos i despeses del mateix

8.     Proposta d’aprovació del Reglament de Règim Intern

9.     Proposta de modificació de la forma de pagament de la quota de soci

10.  Torn obert de paraules

12 hores amb bici – diumenge 31 de maig

Entrada compartida per ASSOCIACIO BICITERRASSA CLUB

Durant 12 hores, s’anirà fent recorreguts urbans per a tots els públics, per tal de descobrir Terrassa amb bicicleta, aprendre al mateix temps a circular pels carrers de la ciutat i alhora reivindicar l’ús de la bici com a mitjà … Continua llegint

Diumenge 24 de maig: Terrassa-Matadepera

Entrada compartida per ASSOCIACIO BICITERRASSA CLUB

Aquest diumenge, ves a votar amb bici!… i a més, et proposem una sortida matinal de Terrassa a Matadepera: a les 9h a la Plaça de la Bicicleta. Gratuïta i sense inscripció prèvia. Guia: Nelson.