Entrada compartida per AV LES ARENES CAN MONTLLOR I LA GRIPIA

Les actuacions comporten talls i desviaments de trànsit preventius a la Ronda de Ponent en sentit nord

L’Ajuntament ha posat en marxa un pla d’actuació de neteja i manteniment de les rieres de la ciutat per tal de garantir el seu bon estat i la seguretat de la ciutadania. El consistori ha decidit actuar després de la reiterada negativa de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’assumir les seves responsabilitats en aquesta matèria i arran una sentència judicial a un contenciós administratiu que havia plantejat l’Ajuntament reclamant que l’ACA es fés càrrec de les seves competències, i que no resol finalment la qüestió de qui té la competència.

Davant d’aquesta situació l’Ajuntament ha decidit actuar en diversos fronts. D’una banda, s’ha de garantir la seguretat i l’estabilitat dels marges i els talussos de les rieres. Un estudi encarregat pel consistori recomana dur a terme una actuació preventiva en alguns punts de la Riera del Palau a l’alçada de Can Boada. Mentre no s’inicia el projecte de manteniment del talús i com a mesura preventiva per eliminar el possible risc d’esllavissades, s’ha eliminat del trànsit rodat en un dels dos carrils de la Ronda de Ponent, el del costat del talús, i s’ha fet una reordenació de la circulació que comporta desviaments.

D’altra banda, l’Ajuntament continuarà endavant amb la via judicial, tot i que desitja arribar a un acord favorable amb l’ACA. De moment ha recorregut la sentència sobre el contenciós que es va presentar per la neteja de la vegetació i ha interposat un segon recurs contenciós pel manteniment de les obres hidràuliques. Mentre el procés judicial fa el seu curs, i donada la inactivitat de l’ACA, s’estan estudiant alternatives per dur a terme diverses actuacions a curt, mig i llarg termini, en els talussos i de neteja de vegetació en punts que es consideren prioritaris per a garantir la seguretat a les rieres. L’Ajuntament demana la comprensió i la col•laboració ciutadana davant els inconvenients que poden provocar aquestes actuacions.

La reordenació del trànsit

De manera provisional la Ronda de Ponent estarà tallada en sentit nord entre el carrer d’Orà (La Maurina) i el carrer Francisco de Vitoria (Can Boada) i tindrà un únic sentit de circulació en sentit sud al marge est de la ronda. La sortida del barri de Can Boada del Pi en direcció nord, s’ha previst pel vial oest de la Ronda de Ponent, entre el carrer dels Dipòsits (que canviarà el sentit de circulació) i l’avinguda de l’Abat Marcet.

Pel que fa al transport públic, la línia 4 desviarà del seu recorregut en sentit nord. La parada de Can Boada es trasllada al carrer Torrent del Batlle.

Accessos recomanats: B-40 i Avinguda del Vallès

Com a alternativa, per accedir a la zona nord de la ciutat es recomana la utilització de la B-40 o de l’Avinguda del Vallès. Pel trànsit interior es poden utilitzar tant el passeig 22 de juliol com l’avinguda de Josep Tarradellas.

L’Ajuntament inicia un pla d’actuació de neteja i seguretat a les rieres