Entrada compartida per TERRASSENCS DISMINUÏTS FISICS ASSOCIATS

 COMUNICAT DE PREMSA

ECOM considera insuficients els avenços de la nova

Llei d’Accessibilitat aprovada pel Parlament de Catalunya

 Si bé celebra que aquesta nova llei s’hagi obert a la regulació de les necessitats d’ altres col·lectius de la discapacitat, considera que en el cas de l’accessibilitat de les persones amb discapacitat física aquesta nova normativa deixa moltes escletxes obertes, cosa que pot representar una regressió en l’exercici dels seus drets. 

 Lamenta que aquesta llei s’hagi aprovat sense dotació pressupostària i estratègies reals per desenvolupar-la i, per tant, sense recursos que permetin la seva aplicació real. Això pot derivar en incompliments i evasió de responsabilitats, tal com ha estat passant amb l’anterior Llei de 1991 i amb legislació estatal vigent en aquesta matèria. I per tant, recorda que, tot just, l’objectiu de que aquest legislatiu fos una Llei i no un altre decret, no s’ha complert.

 Demana que els processos de participació ciutadana en la elaboració de textos legislatius (com el del futur Codi d’accessibilitat) millorin per garantir la participació real dels col·lectius de persones a qui afecten.

Barcelona, 20 d’octubre de 2014. ECOM vol posar en valor la inclusió a la nova Llei d’Accessibilitat de Catalunya, aprovada el passat 15 d’octubre pel Parlament català, de les necessitats d’accessibilitat dels col·lectius de persones amb discapacitat sensorial (auditiva i visual),  però alhora també vol posar de manifest que considera aquests avenços insuficients. 

Com a màxim representant de les persones amb discapacitat física de Catalunya, i entitat que ha col·laborat activament en els processos de participació de la nova Llei d’accessibilitat catalana des de fa gairebé 10 anys, lamenta que no s’hagi aprofitat aquesta nova regulació per avançar també en les estratègies coherents d’acompliment i materialització dels continguts de la pròpia llei, com és una dotació pressupostària i uns mecanismes adients per fer efectiu el règim sancionador.

Tanmateix, vol mostrar la seva preocupació per qüestions relacionades amb l’accessibilitat de les persones amb discapacitat física, sobre les quals creu que han quedat moltes escletxes obertes que poden suposar una regressió en l’exercici dels seus drets en diferents àmbits.

En la tramitació d’aquesta llei, ECOM considera que no hi hagut una autèntica voluntat de diàleg amb els agents implicats i està en desacord en com es van desenvolupar els seus processos de  participació ciutadana. ECOM no entén la participació com un mer procés de validació, sinó com un procés de construcció conjunta, on es dóna espai suficient a totes les veus, amb la voluntat d’afavorir la riquesa i efectivitat d’allò que s’està definint. En el cas de la definició d’aquesta llei, ECOM entén que això no ha estat així i demana que en l’elaboració del futur Codi d’Accessibilitat (que serà l’instrument que marcarà els paràmetres més concrets i tècnics d’aquesta Llei) es garanteixi una millor participació dels col·lectius a qui afecta directament la llei. 

Una de les preocupacions més grans d’ECOM respecte a aquesta nova llei d’accessibilitat és que, un cop més, s’hagi aprovat una llei d’aquesta importància sense dotació pressupostària per desenvolupar-la i sense un règim d’inspecció adient que vetlli pel seu acompliment. L’experiència constata que la mancança d’aquests dos aspectes, converteix la  Llei en una mera

 COMUNICAT DE PREMSA

declaració d’intencions. Només cal veure el llistat d’incompliments i de terminis no acomplerts que pengen de l’anterior legislació catalana en matèria d’accessibilitat per comprovar-ho: la llei del 1991 i el Decret 1984.

Com a entitat que treballa en la  defensa dels drets de les persones amb discapacitat física, ECOM es compromet a fer un seguiment exhaustiu del desenvolupament d’aquesta nova llei, perquè els conceptes d’accessibilitat i de disseny universal siguin una realitat per a tota la ciutadania. Per tant, davant la possibilitat de que es pogués  tornar a construir novament amb barreres arquitectòniques o es pogués limitar la participació en igualtat d’oportunitats del col·lectiu de persones amb discapacitat física, ECOM es compromet a fer ús de totes les eines al seu abast per denunciar qualsevol vulneració de drets vinculats a l’ incompliment dels paràmetres d’accessibilitat o a una interpretació regressiva de la present llei.

ECOM, com a moviment associatiu, se sent orgullós d’haver contribuït durant molts anys en la configuració de ciutats que s’han convertit en models d’accessibilitat a nivell europeu (com és el cas de la ciutat de Barcelona), i volem continuar treballant per millorar l’accessibilitat a tot el territori. Perquè les persones amb discapacitat física són ciutadania de ple dret, i, per tant, tenen dret a gaudir de la seva autonomia personal i d’una vida independent. I, per això, és imprescindible garantir la igualtat d’oportunitats a través de l’accessibilitat.  

D’ara en endavant, esperem que es recuperi un autèntic diàleg entre totes les parts implicades de cara al desplegament normatiu d’aquesta nova llei, i que entre tots i totes  puguem avançar conjuntament en una accessibilitat real per a tothom que millori la qualitat de vida de tota la ciutadania. 

ECOM consideren insuficients els avenços de la nova Llei d’Accessibilitat aprovada pel Parlament de Catalunya