Entrada compartida per ASS.TERRASSA PER LA III REPUBLICA

L’Associació de Terrassa per la Tercera República presentem aquesta proposta de moció per a que l’Ajuntament de la nostra ciutat doni suport a la querella argentina contra els crims del franquisme. Així mateix, demanem a les entitats de la ciutat que s’adhereixin a aquesta reclamació contactant amb nosaltres.
Aquí teniu la nostra proposta de moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El juliol de 1936 la sublevació militar encapçalada pel general Franco va enderrocar el Govern legal i legítim de la República i va instaurar un règim totalitari feixista basat en la persecució i l’aniquilació física dels defensors de la llibertat, de la democràcia, de la justícia social i dels drets de les persones.

Aquest règim dictatorial va ser mantingut per l’exèrcit, l’oligarquia i l’Església catòlica durant els següents quaranta anys mitjançant la més feroç repressió de qualsevol oposició a la seva dictadura, utilitzant mitjans qualificables de genocidi contra el seu propi poble.

Després de la mort d’en Franco, davant l’embranzida de la lluita popular i la pressió internacional, es va produir un canvi de règim però, emparant-se amb la Llei d’Amnistia del 1977, es va garantir la impunitat de tots els crims del franquisme.

T
renta-cinc anys després, una jutgessa argentina, a iniciativa de diferents associacions de víctimes, porta endavant una causa contra el franquisme i els seus protagonistes vius, per delictes de genocidi i crims de lesa humanitat, delictes que ni prescriuen ni poden ser amnistiats per cap tipus de “llei de punt final”.

Fins i tot sent tramitada des d’instàncies internacionals, aquesta querella comença a esquerdar el mur d’impunitat del franquisme, contra el qual tantes persones i organitzacions socials venim combatent. Resulta, per tant, un fet d’importància transcendental en la lluita per la Justícia, la Veritat i la Reparació dels danys causats a les centenars de milers de víctimes del franquisme.

No podem oblidar que, en acabar la guerra civil, la nostra ciutat també va patir les conseqüències de la lluita contra el franquisme i per les llibertats: 29 ciutadans i ciutadanes van morir en els camps d’extermini nazi, 43 van ser afusellats pels feixistes, 606 van ser detinguts a les presons de Barcelona i mes de 300 al dipòsit carcerari de Terrassa, segons el treball de recerca realitzat pels autors del llibre “Combat per la llibertat”

Per tot l’exposat, l’Associació de Terrassa per la III República, amb el suport de ……………………….. presenta per a la seva aprovació la següent proposta de
MOCIÓ

1. L’Ajuntament de Terrassa condemna la revolta militar feixista dirigida pel General Francisco Franco Bahamonde el juliol de 1936, contra el règim republicà legítimament constituït l’any 1931. Igualment condemnem el règim dictatorial posterior que durant quaranta anys va reprimir a sang i foc tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la justícia social i els drets de les persones.

2. En aquesta línia de compromís, l’Ajuntament de Terrassa manifesta el seu suport i adhesió a la Querella 4591-10, del Jutjat Número 1 de Buenos Aires, República Argentina, que porta endavant la magistrada María Servini de Cobria per delictes de genocidi i lesa humanitat contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el franquisme. Així mateix, animem a la ciutadania a recolzar la Querella contra els crims del franquisme.

Així declara el Plenaride l’Ajuntament de Terrassa, a 28 de novembre de 2013
Contra els crims del franquisme!