Entrada compartida per A. PARES I MARES D’ALUMNES IES M. ROIG

En el BOE núm. 198, de 19 d’agost de 2013, s’ha publicat la Resolució de 13 d’agost de 2013 per la qual es convoquen ajuts per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2013-2014.

Le sol·licituds poden efectuar-se per Inernet fins al 30 de setembre, en la següent adreça:

https://sede.educacion.gob.es a l’apartat “Trámites y Servicios”.

Així mateix, trobareu informació sdbre la convocatòria a la web:

www.gencat.cat/ensenyament, apartat “Serveis i Tràmits” > Beques.

Beques Alumnes NEE