Entrada compartida per ASSOCI PROP RESIDENCIAL PLA BON AIRE

Tall de trànsit

Avinguda Lacetània del 9 al 20 de setembre

La Generalitat de Catalunya procedirà a partir d’aquest dilluns dia 9 de setembre i durant dues setmanes a efectuar el reforç de l’afermat de l’Avda Lacetània entre la carretera de Matadepera i el carrer Berga, tram que es va deteriorar molt degut a l’important trànsit de vehicles pesants que va suportar degut a les obres del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
A efectes de restriccions de trànsit, es preveu organitzar les obres en les 4 fases. 
Durant les dues primeres, d’avui i fins el dia 18 de setembre, l’avda. Lacetània serà unidireccional direcció est. 
En les fases 3 i 4, que es preveuen aproximadament pels dies 19 i 20, l’Avda Lacetània quedarà tallada en els dos sentits, però de forma que es garanteixi l’accés als altres carrers.


La Generalitat de Catalunya procederá a partir de este lunes día 9 de septiembre y durante dos semanas a efecturar el condicionamiento de la Avda Lacetània entre la carretera de Matadepera y el carrer Berga, tramo que se ha deteriorado debido al importante paso de vehículos pesados que ha soportado durante las obras de la prolongación de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
A efectos de restricciones de tráfico, se prevee organizar las obras en 4 fases. 

Obres de condionament i millora de l’Avda. Lacetània