Entrada compartida per FAVT

Conèixes l’Anella Verda de Terrassa?

Diumenge 23 de juny tindràs l’oportunitat de fer-ho.
Sortida a les 9h del matí de l’estació del Nord ( Renfe).


El terme municipal de Terrassa disposa d’un entorn natural format per espais agrícoles i forestals de qualitat, amb un gran potencial; valors que el planejament i l’ordenació normativa del territori reconeixen: els espais protegits del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, la zona de preparc destinada a l’ampliació del Parc Natural, els parcs territorials pendents de desenvolupament normatiu, i la resta del sòl no urbanitzable.

Les diferents problemàtiques que afecten aquestes espais, la dispersió de plans i d’iniciatives per a la gestió, i la manca d’una agenda o estratègia clara, dificulten una conservació efectiva i faciliten la seva degradació.

L’Anella Verda de Terrassa és una proposta per articular totes les iniciatives, les actuacions i els plans en una única estratègia que capgiri aquesta situació, que esdevingui un referent, una marca per a la ciutat i la ciutadania; un projecte integral per a l’ordenació i gestió de l’entorn natural i agrícola de Terrassa.

Per a més informació entra al enllaç:   L’Anella Verda de Terrassa
Ruta en Bici per les masies de Terrassa